In Koolitamine

Mida õppida misjonär Pauluselt?

Kust õppida kaasaegse misjonitöö põhimõtteid? Minu meelest on Piibli isikud heaks eeskujuks, kuidas misjonitööd teha, sest esimestel sajanditel võime näha kiriku liikmeskonna plahvatuslikku kasvu.

Loomulikult annab inimesele usu Püha Vaim, kuid oluline on ka see, et meie ei oleks oma tegevuse või tegevusetusega Püha Vaimu tööd takistamas, vaid annaksime omapoolse panuse selleks tööks. Algkristluse parim misjonär oli kahtlemata Paulus. Apostlite tegude raamatu 17. peatükis on hästi kirjeldatud tema põhimõtteid Ateena misjoneerimisel, mille järgimisest on kasu ka täna.

Kindel maailmavaade

Ateenas toimunu kirjeldus algab pildiga sellest, kuidas Paulus ärritus vaimus, nähes linna ebajumalakujusid täis olevat. Kui misjonär läheb võõrale maale või kui ta suhtleb uskmatutega kodumaal, siis peab tal olema kindel usk ja kindel maailmapilt, millest ta lähtub.

Tegevuse nähtavus

Ateenlased arutlesid pikalt selle üle, mida kujutab endast Paulus ja tema õpetus. Saamaks teada tõde, võtsid nad mehe kinni, et küsida: „Kas me võime teada saada, mis uus õpetus see on, mida sa räägid?“

Enam paremat võimalust Jumala Sõna kuulutamiseks pole. Misjonär saavutab edu vaid siis, kui ta tegevus on nähtav, kui see kõnetab inimesi, tekitab nendes tundeid ja küsimusi. Misjonäril tuleb minna turvaliste kirikuseinte vahelt inimeste keskele ja neid kõnetada.

Haakumine teiste maailmapildiga

Paulus ütles Areopaagil: „Ateena mehed, ma näen, et te olete haruldaselt jumalakartlikud, sest kui ma läksin läbi linna ja teie pühamuid silmitsesin, leidsin ka sellise altari, millele on kirjutatud: „Tundmatule Jumalale.” Keda teie nüüd kui tundmatut teenite, teda kuulutan mina teile.“

Paulus ei vastandanud end kohalike maailmapildile, vaid üritas leida kontakti nende maailmavaatega. Ta ei läinud näpuga vibutama selleks, et mõista ateenlaste usuline praktika hukka, vaid lõi silla kohaliku kultuse ja kristluse vahele.

Õige misjonär üritab oma töös mõista inimest ja haakuda tema küsimustega, otsides üheskoos neile vastuseid. Jumala Sõna kuulutaja peab õppima tundma seda, kellele ta kuulutama läheb. Misjonär mõistab teise maailmapilti ega vaidlusta seda, vaid haagib sellega omaenda kristliku elukäsitluse.

Väikesest kasvab suur

Pauluse kuulutus kandis vilja. Samas näeme Piiblist, et mitte kõik ei pöördunud. Piibel kõneleb „mõnedest meestest“, kes ühinesid Paulusega.

Ei saa oodata liiga suuri tulemusi. Tuleb rahul olla väikeste tulemustega, olla Jumalale tänulik ka siis, kui mõni üksikki pöördub usu poole. Samas asusid need mehed omakorda levitama Jumala Sõna. Nii kasvas uskujate hulk püsivalt ja Ateenast sai kristlik linn.

EELK misjonikomisjoni liige Kaido Soom

 

Ilmunud ajakirjas Meie Misjon kevad/2017

Tags Clouds