In Kuulutamine

Mida “rõõm” ja “vabadus” tähendavad?

Missio sõnum on, et rõõm ja vabadus kuuluvad elu olemusse. Jumal on meid loonud elama vabadena ja rõõmsa meelega. Kui ellu tuleb muret, võitleme sellega rõõmsas lootuses. Rõõmus meel hoiab hinge vabana ja on eriline elujõud. Kui välist vabadust hakatakse piirama, siis on meil vaba Sõna, et vastu võidelda.

Kirik saab oma unikaalse jumalasuhte kaudu uuendada maailma sellega, et ta ei vaiki, vaid kõnetab inimesi nii kirikus sees kui väljaspool kirikut. Kõnetajaks peab olema Jumal ise läbi koguduseliikmete. Tänavune Missio Läänemaa “Rõõm vabadusest” on üks võimalus vahendada Jumala kõnet, eriti kogudusepoolse väljumisena kirikumüüride vahelt maailma keskele, kuulutades sõnumit Jeesusest Kristusest meie kontekstis.

Pakume siin pdf formaadis teoloogilisi vaateid mõistetele „rõõm” ja „vabadus” ning Piibli kirjakohti. Seletused ei ole lõplikud, vaid pigem diskussiooni tekitamiseks. Väljaprintimiseks sobilik materjal on missio toimkonna kokku seatud selleks, et kristlik sõnum kanduks piiblitundide või mõttekodade kaudu edasi kogudustes ja ühiskonnas.

Teadmised tuleb rakendada ka praktikasse! Paraku on kirikus palju liikmeid, kes pole koguduse teenistusse kaasatud. Loodame, et missio käigus kasvavad koguduseliikmed usus kindlamaks ja võtavad rohkem vastutust kogu kiriku elu ja töö uuendamiseks. Issand kutsub kaasa teenima tervet kiriku liikmeskonda, igat ristiinimest!

Veelgi suurem on kogukond, kellel puuduvad teadmised ja kogemused kiriku elu ja sõnumi mõistmiseks. Kogudused ja kirikuhooned on ühiskonnas nähtavad, aga vaimne uks kogudusse on sageli suletud või teed ukse juurde üksinda raske leida. Aitame väljaspool seisjatel leida tee Kristuse kiriku osadusse!

Soovime, et koostöös koguduste, kohalike omavalitsustega, erinevate organisatsioonide ja haridusasutustega kasvaks kodutunne ja ühtehoidmine, et igas linnas, vallas ja külas oleksid kõik ühel meelel rõõmsad ja tänulikud vaba Eesti eest!

Inimeste käes võimatu on Jumala käes võimalik. (Lk 18:27)

Missio Läänemaa peatoimkond

Vaata missio kohta veel juurde siit