In Kuulutamine

Misjon eri kontekstides

Tähelepanuväärne, et Luterlik Maailmaliidu juba 2004. aastal välja antud põhjalik dokument „Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine” sai veebiajakirja K&T vahendusel eestikeelsena kättesaadavaks ajal, mil viirusepuhangust mõjutatud maailm me ümber järsku uperpalle teeb.

Alles pool aastat tagasi läkitas EELK üle hulga aja jälle misjonärid välismaale: Helene ja Joona Toivanen on asunud juhtima Myanmari luterliku kiriku teoloogiainstituuti. Õppeasutus rajati selles Kagu-Aasia riigis kõigest kolm aastat tagasi. Sealsel luterlikul kirikulgi on vanust vaid kümnekonna aasta ringis.

Instituudi vastne õppealajuhataja Helene Toivanen tunnistab sotsiaalmeedia vahendusel, kuidas teises kultuuris õpetamine on õpetajale  ääretult rikastav: „Näitasin liturgia visuaalse keele loengus Aasia kunstnike kristlikke teoseid. Jeesus oli paigutatud neis siinsesse aega ning konteksti, kandes Jaapani, Korea jne traditsioonilisi õpetaja riideid ja näiteks viimset õhtusöömaaega seadis Tai stiilis lihtsas majakeses. Terve slaidiesitluse vältel naersid õpilased nii südamest, nagu oleksin näidanud pööraselt naljakat komöödiafilmi. Nad polnud nimelt kunagi näinud Jeesust teistsugusena kui see, kuidas Lääne kunstnikud teda on kujutanud. Olin aimanud, et sellised pildid on neile uued, kuid poleks osanud arvata, kui suurt elevust ja nalja need teevad.”

Toivanenide viimases kirjas ja ajakirjas Meie Misjon (lk 11) võib täpsemalt lugeda, kuidas nad võrdlevad erinevaid jumalateenistuste kordi luterlastest õpilastega, kelle koguduse juured on baptistikoguduses. „Panime õpilastele südamele, et asjatundlikkust, avarat pilku ning kohaliku kultuuri tundmist eeldav liturgia uuendamise ülesanne seisab kiriku tulevaste juhtidena ees just nendel.”

Küllap on kiirelt muutumas ka misjonikontekst Eestis, milleks tuleb südamed ja silmad lahti hoida. Juhataja Leevi Reinaru jagas LML misjonidokumendist inspireeritud mõtteid 1.04 Pereraadios Meie Misjon saates, kust väike osa ka meie ajakirja (lk 8) mahtus. Eesti konteksti kohta tõi ta välja küsimused, kuidas andestada nõukogude ajal kogetud ülekohut ning kuidas võimestada koguduste liikmeid võtma koguduses vastutust aladel, kus vaimuliku osalus pole tingimata vajalik – viimasele jääks siis rohkem aega näiteks kodukülastusteks. Kauaaegne koguduseõpetaja on veendunud, et oludes, kus kiriklik traditsioon on pool sajandit räsida saanud, tuleb teenivat kogudust kirikuga seotud teemadel elukestvalt kasvatada ja koolitada.

Viimastel nädalatel oleme kogenud, kui tõhusalt infotehnoloogia meil head sõnumit levitada aitab. Küllap pole vananenud aga ka Reinaru kutse ettevaatusele kuu aega tagasi: „Eesti kui eesrindliku IT maa kirik võiks rohkem juhtida tähelepanu sellele, kuidas nutiseadmes istumine meie aega raiskab, mõttemaailma ning keskendumisvõimet mõjutab. Noorte vaimsete häirete kasv ei taandu iseenesest!

Huvitav on ka palverännakute teema,” jätkas misjonikeskuse juhataja raadiosaates Eesti misjonäride potentsiaali otsides. „Paljudel on rännakutelt vaimulikke kogemusi, mida võiks rohkemgi jagada – et kuidas oma elu korrastada, leida uusi toetuspunkte ja sihte.”

Tags Clouds