In Kuulutamine

Misjonär Kari Tynkkynen seati Kullamaal ametisse

Piiskop Tiit Salumäe koos praost Kaido Saaki ja endise Kullamaa kirikuõpetaja Ants Leedjärvega seadsid 30.08 ametisse Kullamaa koguduse uue kirikuõpetaja, Soome Evangeelse Misjoniühenduse läkitatud misjonär Kari Tynkkyneni. Kogudus oli oma õpetajata 2020. aasta veebruari algusest.

Tynkkynen tuli esimest korda lühemaks ajaks misjonärina Eestisse Mihkli kogudusse 1994. aastal Gustav Maaranna kutsel. Alates 2005. aastast on ta olnud Lihula koguduse diakon, Lääne praostkonna vikaarõpetaja ning Ridala ja Martna koguduse hooldajaõpetaja, abistanud EELK Haapsalu Püha Johannese kogudust ja koordineerinud Lääne praostkonna noortetööd. Lühemat aega oli ta ka koguduseõpetaja Paides. Misjonitöö on viinud Tynkkyneni veel Sambiasse ja Keeniasse. 

Nüüd plaanib Tynkkynen alustada Kullamaal muuhulgas leerikursuse ja piiblikooliga ning tutvustada misjonitöö olemust.  Hooldajaõpetajana saab misjonär jälle teenida ka Mihkli kogudust nagu kunagi algusaastail.

Päise foto: Arvo Tarmula

Kari Tynkkynen