In Välismisjon

Misjonär Lilianni kaks ülesannet

Põltsamaalt pärit Liliann Keskineni misjonärikarjäär algas juba 1999. aastal, mil ta läkitati Mordvasse noortetööle. Saranskis veedetud paari aastaga sai omandatud  ersa keele alged. Edasi juhatas Jumal teda koos perega tööle  Omskisse ja Peterburi. Täna elab  Hanna ja Miriami ema ning Hannu abikaasa küll Soomes, aga misjonitöö Venemaal Ingeri kiriku alluvuses kestab koguni kahel suunal.

Lilianni üheks ülesandeks nii Soome Rahvamisjoni kui Eesti luterliku kiriku misjonärina on teenida Ingeri kirikut meedia valdkonnas. „Kogun materjale ajakirja Ingeri Kirik soomekeelsele väljaandele, tõlgin neid ja teen fotosid. Vastutan ka kiriku soomekeelse Facebooki lehe eest. Töö juures meeldib mulle kõige enam see, et saan kuulda, näha ja edasi anda seda, kuidas Jumal inimeste eludes tegutseb.” Meeditöö eesmärk on tõsta ühtsustunnet Venemaa ühest servast teiseni hajutatud Ingeri kiriku koguduste vahel, parandada kiriku nähtavust Venemaal ja anda edasi uudiseid Ingeri kiriku arvukatele sõpradele Soomes.

Igasuguste vahendite nappus ärgitab loovust. Liliann räägib, kuidas kord küsis Sõktõvkari koguduse õpetaja temalt võimalust hankida kogudusele mikrofone. Liliann mikrofone ega nende jaoks raha hankida ei suutnud, aga soovitas ühe Eesti koguduse eeskujul korraldada Komimaalgi omanäoline annetuskampaania. „Eesti näitest innustatuna seati ka Sõktõvkari kirikus üles kaks suurt klaaspurki, üks tühi ja üks täis naelu. Vastavalt sellele, kuidas hakkas laekuma raha mikrofonide tarbeks, tõsteti naelu ühest purgist teise. Hiljem oli kuulda, kuidas eakamad koguduseliikmed läksid selle kampaaniaga päris hoogu.” 

Teine Lilianni ülesanne viis tagasi tema töö lätetele, kui uuesti hakkas vaja minema ersa keele oskust. Liliann hakkas seda täiendama ja tänavu on võinud juba täiel jõul osaleda Vana Testamendi ersa keelde tõlkimisel Helsingi Piiblitõlkeinstituudis. Ersamordva on meie sugulaskeel, soome-ugri keel, mida räägib umbes pool miljonit inimest. „Ersadest tõlkijad on teinud toortõlke, mida järgmises etapis võrreldakse originaalkeelega,” selgitab Liliann, üks toortõlke ülevaatajatest. „Annen tõlke kohta tagasisidet, mille põhjal tehakse tekstisse parandusi. Seejärel läheb proovitõlge ersa kogudustesse testimiseks.”

Tänavu juunis asus Liliann täpsustama 1. Kuningate raamatu tõlget. „Töö sisuline keerukus seisneb nii ersakeelse tõlke kui originaalteksti tegeliku tähenduse väljaselgitamises,” tunnistab Liliann. “Minu jaoks on olnud proovikivi ka piisava kannatlikkuse varumine ja jaksamine pikalt arvuti taga istuda. Tehnilisi abivahendeid leidub õnneks palju. Mind on väga julgustanud  see, et mu kogenumad kolleegid usuvad, et ma saan hakkama.”

Uus Testament ilmus ersamordva keeles juba 2006 ja Psalmide raamat 2011. Kevadel 2020 tuli trükist kogumik, kus on Õpetussõnad, Ülemlaul, Koguja, Joona ja Ruti raamatud ühiste kaante vahel. Mordvas kiidab Saranski ersa koguduse pastor Aleksei Aljoškin selle tõlke kvaliteeti väga ja loodab, et kogumikku loevad kõik ersad ikka ja jälle.

Helsingi Piiblitõlkeinstituudi ja Soome Rahvamisjoni allikate põhjal