In Kuulutamine

Misjonäridepäev 15. märtsil

EELKsse välismaalt meie kutsel tööle läkitatud spetsialistidele korraldab misjonikeskus kaks korda aastas misjonäridepäeva – kokkutulekut, et pakkuda sarnase tausta ja elunägemusega töötajaile võimalust jagada rõõme ja muresid. Kutsutud on ka nende nn esimehed – koguduste või organisatsioonide juhid, kus misjonärid tööl on. Alati kuulub päeva juurde ettekanne mõnel olulisel teemal ja ühine eine.

15. märtsil olid misjonärid kokku kutsutud Pae Palvekotta Lasnamäel, kus tegutseb suuresti just misjonäride Kai Petteri ja Mirva Lappalaiste ning Kirsti Malmi eestvedamisel linnaossa rajatav kogudus.

Piiblitunni eest hoolitses EELK Keila koguduse õpetaja Marek Roots, Saue abikoguduses töötavate Anu ja Juha Väliaho esimees. Teema oli “Mina olen tee, tõde ja elu”.

Palju kuulajate jaoks uusi vajalikke fakte sisaldanud ettekande usumaastikust tänases Eestis pidas TÜ doktorant Indrek Pekko.

Toidulaua eest hoolitses lastejuhist misjonär Mirva Lappalainen, kel nelja lapse emana see väga hästi välja tuleb.

Muusikalist vaheldust pakkus noorte missamuusika arendaja misjonär Tero Ruotsala koos EELK rahvusvaheliste suhete assistendi Eva-Liisa Luhametsaga.

Iga misjonär tutvustas eraldi oma tööga seonduvat ning kõige kuuldu üle vahetati mõtteid rühmades.

Järgmine misjonäridepäev on plaanis sügisel.

 

Allikas: lappalainen.ee