In Kuulutamine,Yleinen

Misjonäridele kaasa elama!

Helene ja Joona Toivanen suunduvad sügisest kolmeks aastaks Myanmarisse. Esimene aasta kulub intensiivseks keeleõppeks. Järgnevail kahel õpetavad nad Myanmari väikese luterliku kiriku (Lutheran Church of Myanmar) teoloogilises instituudis ning korraldavad kogudustes usu põhialuste seminare, et toetada noore kiriku iseseisvuse ja identiteedi arengut.

Helene ja Joona, miks te olete viimasel ajal külastanud kogudusi Soomes ja Eestis?

Et kogudused võiksid misjonitööst kuulda ja näha selle tegijaid, on misjonäridel tore kohustus oma tugikogudusi külastada. Usun, et iga misjonäri jaoks on omakorda oluline kuulda julgustavaid sõnu ning teada, et tema töö eest palvetatakse! Rahalisest toetusest makstakse misjonäridele palka ja kaetakse elamise ning reisikulud. Suurem osa rahast, millega misjonitööd maailma eri paigus tehakse, tulebki kogudustelt ja eraisikutelt.

Mida tähendab olla läkitaja?

Kes on jaganud oma ande või oskuseid abivajajatega, teab, kui suurt rõõmu see võib pakkuda! Misjonitöö keskmes on veendumus, et iga inimene on seotud kõigi teistega ning oleme üks Jumala rahvas, kutsutud üksteist armastama ja teenima Jumalalt saadud armastuse ja andidega.

Kõik ei saa kolida kaugele välismaale misjonitööd tegema. Seetõttu ongi töös jaotus: ühed on läkitajad ja teised misjonärid. Läkitaja elab kaasa misjonäri elule. Misjonitöö, milles läkitajad saavad olla osalised, avab meid jumalariigi tõelisusele kogu maailmas ja suunab nägema teist inimest. 

Läkitaja ja misjonäri vahel võiks olla dialoog, nagu apostel Pauluse ja teda toetavate koguduste vahel oli.

Mida siis teha misjonäride heaks kas eraisiku või tugikogudusena?

1. Palveta. Eelkõige palume, et hoiaksite Myanmari luterlikku kirikut ja seal tehtavat tööd eestpalves. Ka võõrasse kultuuri sisseelamine ja uue keele õppimine võtavad palju energiat. On hea teada, et sel ajal on meid kandmas palvevõrgustik nii Eestis kui Soomes.

2. Ela kaasa. Hakkame kord kvartalis kirjutama kirju, mida palume edastada lugemiseks koguduse teadetetahvlil, Facebookis vm. Tugikogudused võivad levitada ja kasutada kirju vastavalt oma soovile. Inimestel on võimalus ka isiklikult liituda meie sõbralistiga ning saada uudiseid otse oma e-postkasti. Selleks võtke ühendust Helenega e-posti aadressil helene.toivanen@eelk.ee. Meid saab jälgida ka Instagramis või Facebookis lehel Toivaset missio.

3. Tee nähtavaks. Misjonitöö võiks olla nähtav koguduse erinevates tegevustes ja kogunemistel. Näiteks saab pühapäevakooli misjoniõpe hoopis ilmekam, kui rääkida päris inimestest; lapsed saavad meisterdada misjonäridele kaarte või saata videotervituse ning meie saame samaga vastata. Myanmari luterlikul kirikul on ka väike lastekodu, kus lapsed kindlasti rõõmustaksid sellise suhtluse üle!

Leerikoolis saaksime kohtuda Skype kaudu ning misjonihuvilised võivad koguneda temaatilises ringis.

4. Toeta. Palume leida jõukohane summa välismisjoni töösse panustamiseks. Selleks võib korraldada näiteks käsitöö müüki, kohvikut valla päevadel, oksjonit, loteriid, korjandust, annetusvõimalusest teavitada jne. Ühise eesmärgi nimel tegutsemine liidab koguduseliikmeid!

Annetused tuleb suunata SA EELK Misjonikeskuse välismisjonitöö kontole EE292200221071313929, SWEDBANK, SWIFT kood/BIC HABAEE2X. Kõik sinna laekuv tulu läheb Myanmaris tehtava töö heaks.

5. Pühendu. Jätkame EELK Misjonikeskuse senist praktikat, mille kohaselt sõlmib tugikogudus misjonikeskusega tugikoguduse lepingu.

Loe veel Toivanenide siirdumisest Myanmari