In Koolitamine

Misjonikeskuse uus töötaja Helene Toivanen

Olen sündinud ja kasvanud Põhja-Eestis, kuid viimased kümme aastat elanud Tartus. Olen omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi teoloogias religioonipedagoogika suunal ning töötanud viis aastat usundiõpetuse õpetajana: algselt väikese koormusega Kambja põhikoolis ning siis Tartu Soome koolis.

Mu lapsepõlvekodu ei olnud kristlik, kuid vanemad on alati toetanud minu ja mu venna valikuid ning julgustanud meid otsima seda, mis elus tõeliselt huvitab ja mida teha soovime. Pikal vaimsete otsingute teel olen mõtteliselt käinud ära kaugel idas ehk huvitunud sügavamalt budistlikust õpetusest, meditatsioonipraktikast ning joogast. Kui lõpuks hakkasin käima kirikus ja mõistsin evangeeliumi lohutavat ja kandvat väge, oli tunne, et olen kohale jõudnud — koju, Isa juurde.

EELK Misjonikeskuses asusin sel sügisel tööle keskuse kutsel. Olin palvetanud, et Jumal osutaks täpsemalt valdkonna, kus võiksin teenida. Mulle meeldib ürituste organiseerimine ja plaanimine ning arvan, et suudan näha nii tervikpilti kui ka osasid, millest pilt koosneb. Seega tundus pakutav töö koolituste koordinaatorina mulle väga südamelähedane. Töövaldkondade täpsustumisel üllatusin rõõmsalt, et teemad meie kirikus, mis on mul südamel olnud (nt vabatahtlike kaasamine koguduseellu), on ka misjonikeskuse eesmärgid. Arvan, et olen sattunud väga õigesse kohta ning vaatan põnevusega tulevikku.

Olen asunud tegelema nii välismisjoni valdkonna kui ka koolituste koordineerimisega. Kavas on arendada siin juba toimuvaid koolitusi (Kasvuaeg, Koolitus koguduse juhtorganitele ja töötegijatele ning Credo) ja tuua Eestisse ka üks uus koolitus, mis julgustaks kristlasi oma usku jagama lähiringis.

Näen, et meie kiriku suur jõuallikas on koguduse vabatahtlikud. Samas näen ka seda, kuidas nende jõud raugeb, kui puudub kogudusepoolne vaimne tugi või praktilised oskused. Usun, et üks võtmesõna meie koguduste kasvus on nende annete märkamine ja arendamine, mis on Jumala kingitusena olemas Kristuse ihu igas liikmes. Minu lootus on see, et need anded võiks tulla esile ning et inimesed saaksid meie ühiseks kutsumuseks varustatud nii vaimselt kui ka praktiliselt.

Tahaksin julgustada kõiki kristlasi uuesti innustuma Jeesuse sõnadest ühele tervenenud mehele: „Mine koju omade juurde ja kuuluta neile, mida kõike Issand sulle on teinud ja et ta sinu peale on halastanud!” (Mk 5:19) Misjonitöö ei pea tähendama kuhugi kaugele minekut, vaid see algab siitsamast, meie lähedaste ringist. See on eelkõige palvetöö ja evangeeliumi vabastava sõnumi tunnistamine oma eluga.

Helene tutvustus on ilmunud ajakirjas Meie Misjon, sügis 2016