In Koolitamine

Misjonikonverents “Kogudus, osadus, osaduslik kogukond” 21.08 Haapsalus

Missio Läänemaa „Rõõm vabadusest” raames on 21. augustil 2021 Haapsalus kavas misjonikonverents “Kogudus, osadus, osaduslik kogukond”, kuhu on väga oodatud esindajad igast EELK praostkonnast, aga ka kõik teised huvilised.

Peakorraldaja, EELK Usuteaduse Instituudi esindaja, professor Randar Tasmuth tutvustab: “Ettekanded aitavad kogudusel end vaadata nii sise- kui ka välispilguga, et selgemalt näha kiriku kohustust ja võimalusi. Rühmatöödes toetame üksteist, et ühtse kirikuna leida toimivaid teid Jumala käsu elluviimiseks. Toome igaüks kaasa oma teadmise ja õpime ligimestelt.”

Loe toimunud konverentsi kohta siit ja rühmatööde kohta siit

KAVA

12.00 alguspalve ja sissejuhatus: praost Kaido Saak, peapiiskop Urmas Viilma

Lühiloengud:

 • Luterliku Maailmaliidu roll ja EELK osa selles koostöös – Anne Burghardt
 • Misjonitöö väljakutsetest religioonisotsioloogiliste uuringute valguses – Liina Kilemit
 • Karjane, jünger, eestvedaja – Randar Tasmuth
 • Misjon on kohtumine – Ingmar Kurg
 • Mis on misjon? Kuidas on misjonitöö EELK kogudustes muutunud 15 aastaga – Robert Bunder
 • Ülevaade EELK misjonistrateegia koostamise protsessist – Katrin-Helena Melder ja Annely Neame

13.30 Kohvipaus ja lühivideod isikliku usuelu teemal

13.55 Rühmatööd:

 1. Kirik ja kohalik kogukond. Rühmajuht Küllike Valk. Kas ja millisel viisil peaks kogudus (praostkond) tegema koostööd kohalike omavalitsuste, küla-, asumi või kodukandiliikumistega? Kas see võiks teie arvates olla platvormiks kogudustesse mittekuuluvate inimeste kõnetamisel? 
 2. Väikerühmatöö luterlikes kogudustes. Rühmajuht Liisa Rossi. Mida te arvate väikerühmatöö vajalikkusest luterlikes kogudustes? Teemad ja lähenemisnurgad, mida väikerühmade moodustamise alusena kasutada. Kuidas väikerühmade juhte ette valmistada?
 3. Kirik uue meedia ajastul. Rühmajuht Regina Hansen. Mida me õppisime eelmisest (pandeemia-) aastast ja olukorrast, kus koguduste tavapärane jumalateenistuslik elu oli takistatud? Mis läks hästi, mis oleks võinud minna paremini?
 4. Koguduse ilmikliikmete kaasamise ja aktiveerimise võimalused ja piirangud. Rühmajuht Kari Tynkkynen. Kuidas teha passiivsetest ja koguduse tööst kõrvale jäänud inimestest aktiivseid koguduseliikmeid? Kuidas tõsta koguduseliikmete osalustunnet, identiteeti, panna neid ennast tundma tähtsate ja koguduse jaoks vajalikena?
 5. Koguduseliikme vaimuliku kasvu ja arengu toetamine, vaimulik juhendamine. Rühmajuht Siimon Haamer. Kas ja mida te teete selleks, et värsket koguduse liiget paremini kogudusse integreerida? Milline peaks olema koguduse aktiivi roll ja kaasabi? Aga vaimuliku roll? Mida arvata mentorlusest luterlikus koguduses?
 6. Koguduste tulevik. Lapsed ja noored. Rühmajuhid Triin Salmu. Noored tahavad tegutseda iseseisvalt, omada kirikus ülesandeid ja rolle – millised on vastavad võimalused ja piirangud? Kuidas neid kaasata, milliseid tegevusi pakkuda?

15.10 Rühmatööde kokkuvõtete esitlemine

Raamatu “Usalduse viljad” esitlus

15.55 Lõpupalve Tiit Salumäe

Osavõtutasu: 5 €, saab maksta kohapeal

Toimumiskoht: Jaani kirik Haapsalus (Kooli 4)

Registreerimine konverentsile toimub siit lingist

Korraldavad: EELK Usuteaduse Instituut, EELK Misjonikeskus, Haapsalu Püha Johannese kogudus ja EELK Lääne praostkond