In Kuulutamine

Misjonipüha kiri Liliann Keskinenilt

Rahusoovid teile, kallid sõbrad!

Kevadel alanud eriolukord kestab endiselt. Lootsin sügisel tugikogudusi külastada, kuid see plaan ootab endiselt oma aega. Seda rõõmsam olin, kui eelmisel pühapäeval Helsinki Alppila kirikus jutlustas õp. Mihkel Kukk – ühest minu tugikogudusest.

Filoloogiatudengina misjonitööle mõeldes juurdlesin ka piiblitõlketöö üle. Toona hirmutas mind selle töö aeglus. Siis polnud ma valmis end aastakümneteks misjonitööga siduma, kuigi võimalusel poleks ma elus peale kirikutöö teha tahtnudki. Ometi on Jumal jäänud oma kutsumisele kindlaks ja minu antud jah-sõnast teenida Mordvas 1-2 aastat on saanud juba paarkümmend aastat. Töö vormid ja elukoht on nende aastte jooksul mitu korda vahetunud, kuid tööandja – nii taevane kui maine – on endiselt seesama.

Saranskis hakkasin töö kõrvalt Saranski ülikoolis ersa keelt õppima. Mõne kuu järel katkestasin õpingud, sest rohkemaks polnud siis jaksu. Peterburis olles sain mitu korda kutse liituda ersakeelse piiblitõlkeprojektiga, kuid punnisin sellele muudkui vastu. Jumal jätkas kindlameelselt kutsumist ja juhtimist ning Helsinki Piiblitõlkeinstituudi inimesed rääkisid mu lõpuks ära.Emakeelne Sõna on igale inimesele ja rahvale parim päästesõnumi vastuvõtmise vorm ja on suur eesõigus olla kaasatud ersakeelse Vana Testamendi tõlkeprojektis. Alustasin seda septembris osalise koormusega, Ingeri kiriku infoosakonna töö kõrvalt.

Algus oli väga julgustav. Mordvas õpitu polnud päriselt siiski ununenud ja maist juulini õppisin eraõpetaja juhtimisel palju juurde. Töö on tõesti aeganõudev. Esmalt puurin ersakeelset teksti – kuidas on emakeelne tõlkija sõnumi edastanud. Seejärel kaevun algteksti ja siis kirjutan üles tähelepanekuid ja märkusi. See kõik on huvitav ja põnev ning nõuab suurt keskendumist ja pusimist (nii ersa kui heebrea tekstide mõistmiseks). Küllap läheb mõne aja pärast veidi libedamalt.

Üldine eriolukord ei ole minu tööd eriti muutnud. Elan nüüd küll Soomes, kuid tänu internetile töö jätkub. Ainult Peterburis käimised on praegu pausil.

Jumal on olnud julgustav ja varustav teejuht  minu teekonnal misjonärina. Ja olen väga tänulik oma tugikogudustele, kes olete kõik need aastad mind palvekätel kandnud ja ühendust pidanud! Misjonitöö on ühistöö ja iga misjonär vajab ka läkitajaid, kes tema eest palvetavad ja vastavalt võimalustele toetavad.

EELK Misjonikeskuse välisuksel on aastaid olnud silt “Siit algab misjonipõld”. Samasugune peaks olema iga kristlase südame ja kiriku uksel. Eestis elatakse küll misjoniolukorras, kus igaühe lähikonnas on suur hulk inimesi, kes ei tunne veel Kristust. Ja loomulikult tuleb kuulutada sealgi. Aga rõõmustan selle üle, et Eestis nähakse oma õuest kaugemale ja osaletakse vastavalt võimalustele ka maailmamisjonis.

„Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud?“ (Rm 10:13–15)

Eestpalveteemad:

  • jõudu ja juhtimist tõlketöös ja Ingeri kiriku teenimiseks
  • Jumala tervendavat puudutust vasaku käe paranemisel. Kukkusin septembri lõpul vasaku õla paigast ja selle tulemusel kahjustusid vasaku käe närvid nii, et ranne ja sõrmed ei liigu korralikult. Tänan ka hoidmise eest, sest ma ei saanud peapõrutust ja luud-kondid jäid kõik terveks. Õlg paraneb ka kenasti
  • Tänan ühiste misjoniaastate ja koostöö eest

Palvetan oma tugikoguduste eest ja loodan koostöö jätkumisele. Õnnistatud misjonipüha ja misjonitööd!

Teie misjonär Liliann Keskinen

EELK Misjonikeskuselt: 

Tänavu, rahvusvahelisel piibliaastal, toetame annetustega Vana Testamendi tõlkimist sugulasrahvale Mordvas: ersadele. Misjonipühalgi kutsume annetama SA EELK Misjonikeskuse kontole: SEB EE551010602016015008 või Swedbank EE482200001120254269. Selgituseks: „Ersa“.