In Kuulutamine

Misjonipüha läkitus EELK kogudustele

Jeesus ütles: „Sa näed ju teda, see, kes sinuga räägib, ongi tema.“
Jh 9:37
Armsad õed ja vennad Kristuses!

Kristuse poolt antud misjoniülesanne on kristlasi ühendav vastutus. Maailmamisjonis räägitakse üha enam globaalsest kirikust ja koostööst, otsides ühiselt selgust kiriku identiteedile. Meie oleme üks osa Kristuse ülemaailmsest kirikust.
„Suured muudatused kirikute olukorras, murranguline periood misjonitöös ja ebakindel maailma olukord on sundinud kirikuid maailma erinevates piirkondades selgusele jõudma, mis on kiriku identiteet meie ajas, miks kirik on olemas ja mille või kelle jaoks… Kiriku muutumatu alus saab avalikuks tema apostellikus olemuses, mis toetub isiklikule tunnistusele: „… mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud – seda me kuulutame Elu Sõnast.“ 1Jh 1:1“ (Risto Ahonen )

Nagu nägemise tagasi saanud inimesele ütles Jeesus: „Sa näed ju teda…“ nii on ka misjonitöö eesmärk tuua kogemuslik jumalatunnetus inimeste argipäeva ja kinnitada, et Jeesus on meile ligemal kui arvame.

Käesoleval aastal tähistab EELK Misjonikeskus 20. tegevusaastat. Tehtud tööle mõeldes saab olla väga tänulik Jumalale ja pühendunud töötegijatele. Tunnetame oma vastutust Jumala ja koguduste ees, kui pakume erinevaid koolitusi või programme, et usus kasvada ja evangeeliumit kuulutada.
Oleme andnud endast parima nende ressurssidega, mis meie kätte on antud.Tulevikku vaadates tahame misjonitööd pühendumusega edasi arendada. Suurim rõõm on see, kui oleme olnud kogudustele abiks ja oma kogemuste ning vahenditega tugevdanud koguduseliikmete usuidentiteeti.
Oleme väga tänulikud iga palvetaja ja annetaja eest, kes on aega ja majanduslikku abi andnud misjonitöö toetuseks!

Misjonipüha korjandusega soovime sellel aastal toetada Keila koguduse kirikupäevi „Kindel linn“, mis toimuvad 20-22.10.17.
Kutsume teid pidama kogudustes 22. oktoobril kiriku misjonipüha!

Palvetame maailmamisjoni töö ja misjonäride eest ning kirikute eest, kus kristlased kannatavad, et Jumal nende usku kinnitaks ja neid hoiaks!

Assessor Tauno Toompuu

Juhataja Leevi Reinaru

Peasekretäri kt Kadre Arikainen

Tags Clouds