In Kuulutamine,Misjonikeskus,Toetamine

Misjonipüha läkitus EELK kogudustele

Jeesus ütleb: „Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata.“ Mt 5:13

Armsad õed ja vennad Kristuses!

Tänase pühapäeva teema õpetab, et kristlase elu juurde kuulub usuvõitlus. Meid on kutsutud võitlema head ja innukat võitlust ja olema ustavad surmani. Milles võitlus seisneb?

Kristus on meid kutsunud järgima armastuse käsku ja see toob kaasa võitluse eelkõige meis endis, et Jumalat siiralt ja kindlalt usaldada. Jumalat usaldades ja Kristuse eeskuju järgi elades saavad kristlased maa soolaks ja valguseks – tõsiselt võetavaks tunnustäheks otsijatele ja kahtlejatele.

Kutsume täna üles mõtlema evangeeliumi kuulutamise peale. Rõõmusõnumi levitamise aluseks on iga kristlase elav osadus Jumalaga. Kui sa lähed täna kirikust, siis milline on sinu järgmine vaimulik sündmus? Kas alles jumalateenistus nädala pärast? Või ootab sind ees täna veel kodune õhtupalve, kirikukalendrist õhtuste kirjakohtade lugemine, tagasivaade tänasele päevale ja enese Jumala hoolde usaldamine enne uinumist?

Oleme palju kõnelenud iga kristlase misjonäriks olemisest. Tõesti, meil on igal ühel võimalik astuda konkreetseid samme selles suunas, et rõõmusnõnum Jeesusest Kristusest võiks tänases heitlikus maailmas olla tõsiseltvõetavaks võimaluseks igale inimesele, kes vajab oma ellu andestust, puhtaks saamist, sellest sündivat rahu ja elujulgust. Meie endi toimiv ja tegus suhe Jumalaga on parim tunnistus, mida meil on võimalik oma usu kohta anda.

Kirik pakub mitmeid võimalusi neile, kes soovivad usus veelgi süveneda. Edukalt toimib noorte misjonikursus, eelmisel aastal käivitasime piiblikursuse täiskasvanuile. Misjonikeskus, Usuteaduse Instituut, Laste- ja Noorsootöö Ühendus, Diakooniatalitus ning teised kiriku allasutused pakuvad mitmesuguseid kursuseid, seminare ja koolitusi, et ise usus kasvada ja teisi kasvule juhatada.

Osaleme siis esmalt innukalt oma koguduseelus ja võtame vastu kiriku pakutavaid võimalusi. Nii ei lähe sool läägeks ja Kristus ei jää meie kaasmaalastele tundmatuks.

EELK misjonikomisjoni ja Misjonikeskuse nimel soovime teile õnnistatud misjonipüha ja palume teie eestpalveid ja annetusi EELK misjonitöö edendamiseks.

Tauno Toompuu, EELK misjoniassessor

Leevi Reinaru, EELK Misjonikeskuse juhataja

Läkitus pdf kujul