In Kuulutamine

Misjonipüha tervitused Myanmarist ja Kambodžast

Misjonäride Kagu-Aasias, Helene ja Joona Toivaneni ning perekond Ruotsala tervitused misjonipühaks Eestis:

*

Tervitame teid saabuva misjonipüha puhul, sõbrad tugikogudustest!

Täname, et olete isiklikult või koguduse nimel saadetud tervituste, FB kommentaaride ja “laikidega”, eestpalve ja jõukohase toega meid julgustamas ning seega osalised Jumala töös siin Myanmaris. Palvetame, et Jumal hoiaks teid ja teie lähedasi ning varustaks teid kõiges, mida vajate.

Jagame teiega mõned eestplaved ja oleme tänulikud, kui saate kas misjonirühmades või kogudustes need Jumala ette tuua.

– Nagu meie sügisesest sõbrakirjast ehk lugesite, on Myanmaris eriolukorra tõttu kõik koolid (sh ka meie teoloogiline instituut) veel suletud, kuid palume, et meenutaksite eestpalves siinset olukorda, et õpilased saaks peagi jälle koolidesse naasta.

– Olukorras, kus me ei saa teha seda, milleks siia kutsutud ja saadetud oleme, on vahel raske näha oma töö mõttekust. Palume, et Jumal näitaks uue suuna ja võimalusi teenida neid, kelle keskel elame. 

– Täname sõprade eest siin ja kodumaal, kellega saab jagada nii rõõme kui katsumusi. 

– Palume, et Jumal hoiaks meid kõiki meeleheite, tuimuse ja ükskõiksuse eest ja hoiaks meie südametes armastuse ja usu leegi põlemas. 

Johannes kirjutab oma kirjas: “Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime.” (1Jh 4:9) Kui imeline ja suur on Jumala arm meie vastu! 

Olge väga hoitud ja õnnistatud!

Helene ja Joona päikeselisest Myanmarist

*

Tervitused Phnom Penhist!

Kuigi siin on täna hea olla ja mõnusalt päikeseline, igatseme Eestit ja teid. Minu mälu järgi peaks Eestis sel pühapäeval olema Misjonipüha. Palju õnne ja õnnistusi!

Kambodžas on viimase kuu jooksul olnud liiga palju vihma ja sellest on tekkinud uputused. Üle 37 000 inimese on kaotanud oma kodu ja vähemalt 25 on kaotanud oma elu. Ootame veel kahte uut tormi ja palume vaesele rahvale Jumala kaitset. Palume eestpalvet, et vihm ja tormid saaksid otsa. Kohalik väike luterlik kirik, LCC (Lutheran Church of Cambodia), abistab inimesi oma väikse resursiga. LCC-s liikmeid on 300 inimest, kokku kolm kogudust ning üks ordineeritud vaimulik.

Lugesin see nädal kirja Roomlastele 15:17-33 ja meenutasin Eestit selle teksti valguses.
Mõtlesin, et saan siin Kambodžas kuulutada sellest, mida Kristus läbi sõna ja teoga, tunnustähtede ja imetegude väe läbi, Jumala Vaimu läbi on teinud Eestis nõnda, et ka mina olen saanud selle tunnistajaks olla. Nii teie kui ka Kambodža rahva juurde oleme perena saanud tulla koos Kristuse õnnistusega ning läbi ühise palve on sündinud palju head. Tänu Jumalale heade viljade eest!

Ma tänan südamest, et koos Misjonikeskuse perega oleme Teroga leidnud hingamist ja saanud jagada ühist visiooni sellest, et igas Eestimaa kodus saaks Jumala arm ja armastus nähtavaks ning Eestimaa pered hakkaksid usaldama Jumalat ja läbi selle üksteist ning usuksid Jeesusesse Kristusesse. Ma tänan kõige selle eest, millega olete meid Teroga varustanud ja kasvatanud selleks, et meie saaksime täna teenida khmeri rahvast ning kuulutada Kristust.

Teie teenimine ja EELK misjonitöö on väga väärtuslik ning tänan Jumalat, et teie olemas olete ja tegutsete. Soovime teile rohkelt Jumala õnnistusi, Püha Vaimu juhtimist ja rõõmu ühisest misjonist!

Rooma kirja 15.peatüki alguse ja lõpetusega:
“Kannatlikkuse ja julgustuse Jumal aga andku teile, et te mõtleksite sedasama omavahel Kristuse Jeesuse eeskuju kohaselt, et te ühel meelel ja ühest suust ülistaksite Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa! Rahu Jumal olgu teie kõikidega! Aamen.”

Kallistuste ja õnnistussooviga,
Pia, Tero, Vilja