In Kuulutamine

Misjonipüha üleskutse 25.10

Assessori, praost Katrin Helena Melderi ja juhataja Leevi Reinaru läkitus EELK kogudustele:

Armsad EELK vaimulikud, asutuste juhid ja koguduste kaastöölised – vennad ja õed Kristuses! Rõõmuga esitame teile üleskutse tähistada 25. oktoobril oma koguduses misjonipüha!

See püha meie kiriku kalendris tuletab meelde kirikutöö peamist eesmärki – et kõik inimesed leiaksid tee vaimus uuenemisele ja igavesele pääsemisele. Tänavuse misjonipüha evangeeliumisalm ütleb: „Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: „Rahu olgu sellele kojale!” (Lk 10:3,5)

Tekstis saab esile tuua kolme teemat. Esiteks läkitust. Teiseks tõdemust, et sõnumiviija jagab päästesõnumit kurjas maailmas. Kolmandaks olgu meie lipukiri: rahu kõigile! Hoidkem siis pilk ikka ülesande andjal, mitte neil, kes Kristuse tööd hirmutamisega takistada püüavad.

Jagame Jumala rahu, aga rahulolu iseendaga võib halvata innustumise Pühast Vaimust. Seepärast on oluline läkitust meenutada ja küsida, kas ma olen misjonikutse endas elavana hoidnud. Tulgu ka tänavune misjonipüha kogudustele õnnistuseks nii, et tahe „kogu maailm ära misjoneerida” püsiks!

EELK Misjonikeskuse koostöö pakkumine püsib koguduste suunal. Soovime, et koguduseliikmed saaksid kaasa haaratud misjoni eesmärgist ning mõjutaksid oma eluga inimesi pöörduma Kristuse poole. Osaleme välismisjoni protsessis, toetades misjonäre, keda oleme läkitanud, ja tänades nende eest, kes Eestis töötavad. Misjonit saab ellu viia, kui jätkub palvetajaid ja annetajaid. Täname igat toetajat!

Misjonipühalgi kutsume kogudusi tegema korjandust ja saata tulu SA EELK Misjonikeskuse kontole: SEB EE551010602016015008 või Swedbank EE482200001120254269. Selgituseks: „Ersa“. Tänavu, rahvusvahelisel piibliaastal, toetame annetustega Vana Testamendi tõlkimist sugulasrahvale Mordvas: ersadele. Tõlkemeeskonnas osaleb EELK misjonär Liliann Keskinen.

Rohkem infot: vaata siit

Soovime õnnistatud misjonipüha EELK kogudustele!