In Kuulutamine

Missio kui protsess

Haapsalus ja Pärnus korraldati 29.08–1.09 Missio’91 pealkirjaga „See on Sulle“. Üritustesarja mitu kuud kestnud ettevalmistus algas veel ENSV-s, kus vabaduse tuuled juba puhusid. Kui eesti kristlastel abiks olnud Soome koostööpartnerid septembri algul tagasi koju pöördusid, lahkusid nad juba Eesti Vabariigist.

2021. aasta augustisse plaanitakse Läänemaal jälle missiot, seekord pealkirjaga “Rõõm vabadusest”. Mida nimetuse “missio” all õieti mõelda? Missio on terve protsess, mille üheks vaimseks isaks võib pidada rahvusvaheliselt tuntud Soome evangelist Kalevi Lehtineni (pildil keskel), kes 1990. aastal tuli ka meile appi seda korraldama. Ehkki missio nähtav osa avalike ürituste näol mahtus vaid mõnesse päeva, peeti EELK Lääne ja Pärnu praostkonna koguduste liikmetele enne kuude viisi põhjalikke koolitusi, kuidas nõukogude oludes kinnisesse siseringi sunnitud kristlased vabamate olude saabudes ühiskonnale paremini avaneda võiksid. Loeme Lehtineni materjalidest:

„Missio on Jumala koguduse ühine tegevus viia hea sõnum Kristusest kõikidele inimestele koos Püha Vaimu väe ja armastusega. Terve kogudusena väljaminek vajab mitmekülgset abi. Missio töö annab selleks vaimuliku ettevalmistuse, suunab, jagab näitlikke vahendeid, julgustab palvetama, õpetab hingehoidu, juhatab kontakte leidma, organiseerima tööd rühmades.”

Missio vajalikkust põhjendati järgnevalt: kui inimesed elavad ilma Jumalata, väljendub see enesekesksuses ja materiaalse ületähtsustamises. Tagajärjeks on norus, hirmunud ja osavõtmatud inimesed, kel puudub selge elusiht.

Kuna ilmalikus ühiskonnas on kristluse kohta alati raske tõepäraseid teadmisi hankida, siis olukord püsib ja väheneb ka koguduste liikmete arv, sest ei tajuta oma rolli ja võimalusi kristlastena ega suudeta olla eeskujuks ühiskonnale. Samal ajal kuulub evangeelium ikka kõikidele ning misjonikäsk kutsub kristlasi levitama head sõnumit.

Olukorra parandamiseks võeti appi missio juhised: omandada palve teel selge visioon, plaanida ühiselt tegevuskava ja omandada tegutsemiseks vajalikud oskused. Oluline on hoida sõnumi keskmes Kristus ja olla avatud kohtuma iga inimesega. Missiot ei käsitleta ühekordse sündmusena, vaid kaasinimeste jaoks tuleb jätkuvalt olemas olla. Missio lõpptulemusena loodetakse teotahteliste kristlaste kasvu, kes tunnevad Kristust ja keda evangeelium liikuma paneb.

Missio õppematerjalis oli ära toodud hulk Piibi kirjakohti. Koguduseliikmete koolitamiseks kasutati juba 30 aastat tagasi kogudusekooli „Kasvuaeg”, mis on osades meie kogudustes siiani edukalt kasutusel. Tollal innustust saanud koguduseliikmeid on tänini kirikutöös tegutsemas.

Samadel alustel on missioid Läänemaal korraldatud veel neljal aastal: 1994, 1997, 2001 ja 2011 (päise piltidel). Tegevusvõimalused muutuvad ajaga, aga missio põhimõtted on ajatud. Neid on hea üle korrata ja lasta end inspireerida ka tänases Eestis.  

Missio, sealhulgas 2021. aastal korraldatava kohta vaata juurde siit