In Kuulutamine

Missio kui protsess

Haapsalus ja Pärnus korraldati 29.08–1.09 Missio’91 pealkirjaga „See on Sulle“. Üritustesarja mitu kuud kestnud ettevalmistus algas veel ENSV-s, kus vabaduse tuuled juba puhusid. Kui eesti kristlastel abiks olnud Soome koostööpartnerid septembri algul tagasi koju pöördusid, lahkusid nad juba Eesti Vabariigist.

2021. aasta augustisse plaanitakse Läänemaal jälle missiot, seekord pealkirjaga “Rõõm vabadusest”. Mida nimetuse “missio” all õieti mõelda? Missio on terve protsess, mille üheks vaimseks isaks võib pidada rahvusvaheliselt tuntud Soome evangelist Kalevi Lehtineni (pildil keskel), kes 1990. aastal tuli ka meile appi seda korraldama. Ehkki missio laiemalt nähtav osa avalike ürituste näol mahtus mõnesse päeva, peeti EELK Lääne ja Pärnu praostkonna koguduste liikmetele kuude viisi põhjalikke koolitusi, kuidas nõukogude oludes omaenda siseringi sunnitud kristlased vabamate olude saabudes ühiskonnale paremini avaneda võiksid. Loeme Lehtineni materjalidest:

„Missio on Jumala koguduse ühine tegevus viia hea sõnum Kristusest kõikidele inimestele koos Püha Vaimu väe ja armastusega. Terve kogudusena väljaminek vajab mitmekülgset abi. Missio töö annab selleks vaimuliku ettevalmistuse, suunab, jagab näitlikke vahendeid, julgustab palvetama, õpetab hingehoidu, juhatab kontakte leidma, organiseerima tööd rühmades.”

Missio vajalikkust põhjendati järgnevalt: kui inimesed elavad ilma Jumalata, väljendub see enesekesksuses ja materiaalse ületähtsustamises. Tagajärjeks on norus, hirmunud ja osavõtmatud inimesed, kel puudub selge elusiht. Kuna ilmalikus ühiskonnas on kristluse kohta raske tõepäraseid teadmisi hankida, siis olukord püsib ja väheneb ka koguduste liikmete arv, sest ei tajuta oma rolli ja võimalusi kristlastena ega suudeta olla eeskujuks ühiskonnale. Samal ajal kuulub evangeelium ikka kõikidele ning misjonikäsk kutsub kristlasi levitama head sõnumit.

Olukorra parandamiseks kavandati tegevusplaan, mis sisaldas selge nägemuse omandamist palvemeeles, ühist tegevuse plaanimist ja liikumapanevate oskuste omandamist. Oluliseks oli hoida sõnumi keskmes Kristus ja olla avatud kohtuma iga inimesega. Missiot ei käsitletud ühekordse sündmusena, vaid oluline oli uute inimeste jaoks jätkuvalt olemas olla. Missio lõpptulemuseks loodeti teotahteliste kristlaste kasvu, kel on head teadmised Kristusest ja keda köidab evangeelium.

Missio õppematerjalis oli ära toodud ka hulk Piibi kirjakohti, millel see põhineb. Koguduseliikmete koolitamiseks kasutati siiani siin-seal eesti kogudustes kasutusel olevat kogudusekooli „Kasvuaeg”. Tollal innustust saanud koguduseliikmeid on siiani kirikutöös aktiivselt tegutsemas.

Samadel alustel on missioid Läänemaal korraldatud veel neljal aastal: 1994, 1997, 2001 ja 2011 (päise piltidel). Konkreetsete tegevuste võimalused muutuvad ajaga, aga missio põhimõtted on ajatud, mida on hea üle korrata ja lasta end inspireerida ka tänases Eestis.  

2021. aasta suvel Missio Läänemaa “Rõõm vabadusest” ettevalmistamisest loe siit.