In Koolitamine,Üldine

Nõmmel 12. mail õhtu Pühast Vaimust, Tema andidest ja palvest

12.mail kell 18:00 on Tallinnas Nõmme Rahu kirikus „Tähendus Sõnade taga” erikülaline Soome luterliku kiriku Lapua piiskopkonna misjoni- ja rahvusvahelise töö sekretär Jukka Jämsén. Teemaks on Püha Vaim ja Tema annid ning palvepraktika. Ei puudu ka varasemate õhtute piibliseletaja Ilkka Puhakka ning teise erikülalisena musitseerib Pekka Simojoki koos Hageri kammerkooriga Lambertus.

Jämsén on palju uurinud Püha Vaimu temaatikat, sh luterlikku käsitlust Püha Vaimu andidest. Ta on Inglise anglikaani kirikust alguse saanud üleilmse äratusliikumise New Wine Soome võrgustiku juhatuse liige, kelle vastutusalaks on retriitide korraldamine. Eestis on ta mitmel korral õpetanud näiteks EELK noorte piibli- ja misjonikursusel.

Kursuse korraldaja Titta Hämäläinen tsiteerib Jämséni: ”Tihti tundub, et meie arusaam palvetamisest on ainult rääkimine ilma kuulamiseta, ning kui keegi väidab, et kuuleb Jumala häält, peetakse seda veidi kahtlaseks. Siiski on Piibli üks põhiteemasid see, et Jumal räägib meile, inimestele! Tuleb lihtsalt kuulata.” Hämäläineni kinnitusel on Jumala hääle kuulamist võimalik harjutada väga lihtsalt, mida on koos Jukkaga noorte piiblikursusel ikka tehtud, sest koos palvetamine ja Püha Vaimu andide palumine on tasakaaluka koguduseelu oluline osa.

Kursuse korraldustiimi liige Kristiina Seppel kinnitab: „Olen avastanud tohutult palju asju, milleks Jumal mind iga päev kutsub, kui õpin Tema häält kuulama. Olen näinud, et vaimuande kasutades saavad julgustatud nii anni kasutaja kui ka see, kelle heaks neid kasutatakse. Üle kõige saab austatud aga Jumala nimi!”

„Ilma Jumala vaimu ja Tema armuandideta poleks kuulutamine võimalik – see oleks üksnes inimlik ettevõtmine,” tsiteerib Jämseni lemmikkohta Luterliku Maailmaliidu dokumendist „Misjon kontekstis” Helina Voogne noortekursuse korraldustiimist.

Maikuu teisel teisipäeval on Nõmmele oodatud kõik huvilised! Ühtlasi toimub TST selle hooaja pidulik lõpetamine koos Pekka Simojoki kirjutatud ülistulauludega autorilt ja kammerkoorilt Lambertus.

“Tähendus Sõnade taga” õhtuid on Tallinna Nõmme Rahu kirikus peetud alates 2013. aasta sügisest. Enamasti on seal seletanud Jeesuse tähendamissõnu lahti Ilkka Puhakka fookusega semi kultuuril. Õpetusi saab jälgida ka Youtubes või osta DVD.