In Koolitamine

Noorte piibli- ja misjonikursus algab 16.09

16. septembril 2016 algab Põltsamaa kiriklas taas igakuine kolmepäevane õppetöö 18-30 aastastele, keda huvitab kristliku usu mõistmine, tervikpildi kujundamine Piiblist, selle rakendamine ja kasvamine kristlasena.

Kohtutakse kord kuus nädalavahetustel septembrist maini Põltsamaa kiriklas. Kokku üheksal kogunemiskorral õpitakse loengutes, rühmatöödes, vestlusringides ning ühises palveosaduses. Teha tuleb ka koduseid ülesandeid u 20 tundi kuus + kevadel praktika koguduses.

Ootame osalema noori, kes on soovitatavalt leeris käinud või muidu omandanud põhiteadmised kristlikus usuõpetuses ning kes tahavad õppida paremini tundma Kolmainu Jumalat ja Piiblit. Lektorid on nii meilt kui ka välismaalt.

Käsitleme järgnevaid teemasid: Piibel, Jumal, Jeesuse elu ja õpetus, patt ja arm, lunastus, Püha Vaim ja armuannid, kolmainuõpetus, diakoonia, hingehoid, jutlustamine, sakramendid, rühmadünaamika, enese ja rühma juhtimine, misjon ja usuelu hoidmine. Kursus on hea võimalus kasvada kristlasena, otsida oma kutsumust ja avastada oma andeid – sellele püüavad kaasa aidata ka kodutööd.

Osavõtumaksu 90 € saab maksta mitmes jaos.

Osalemiseks tuleb soovijal saata lühike enesetutvustus: kes ma olen, millega tegelen, milline on minu suhe kogudusega praegu ning miks soovin osaleda, mida loodan kursuselt saada. Lisaks tuleb rääkida õppimisplaanist oma koguduse vaimulikuga ja paluda tal saata soovituskiri. Nii vabas vormis enesetutvustus kui ka soovituskiri tuleb saata aadressile titta.hamalainen@eelk.ee.

Koolituse nädalavahetused toimuvad Põltsamaa kiriklas järgmistel kuupäevadel:
16. – 18. september
21. – 23. oktoober
18. – 20. november
16. – 18. detsember
20. – 22. jaanuar 2017
10. – 12. veebruar
10. – 12. märts
21. – 23. aprill
19. – 21. mai
NB! Nädalavahetustel kohalviibiimine on oluline!

Vaata lisaks ka siit