In Koolitamine,Kuulutamine

Noortebändid kogudustes

Tero Ruotsala aitab kogudustes alustada noorte muusikaansambleid.

Tero, mis on noortebänditöö eesmärk?
Julgustada noori oma andeid kasutama. Pakume võimalust mängida ansamblis, et noored võiksid tunda sellest rõõmu ja võib-olla täituks nii mõnegi unistus!
Kogudusele soovime anda ühe uue võimaluse noorsoo- ja muusikatöö arendamiseks. Loodame, et bänditöö kaudu võiksid kogudused kaasata uusi noori, anda andekaile võimalus koos teenida, panustada koguduse heaks.

Kus on viimasel ajal see töö toimunud?
EELK Risti, Keila ja Hageri kogudustes.

Miks just need kohad?
Sest nemad palusid! Väga oluline on töö alustamiseks see, et koguduses oleks keegi ise sellest huvitatud. Ta võib olla kas pastor, noorsootöötaja, kirikumuusik või muidu aktiivne vabatahtlik – peaasi, et kohe algusest oleks keegi kohalik töö eest vastutamas.

Olen näinud, et ka noortele on kellegi tuttava osalemine väga oluline. See tagab jätkusuutlikkuse.

Kuidas Sa bändiõhtuid ette valmistad?
Kui bänditöö huvi on koguduses tekkinud, siis tuleme kõigepealt töötegijatega kokku ja jagame mõtteid olukorra kohta, kaardistame soove ja unistusi. Mitu noort on kaasata? Kui vanad nad on ja milliseid pille mängivad? Milline võib olla nende tase?

Siis valime välja mõned noortele tuttavad laulud, mida proovis kasutada. Vaatame üle, milliseid pille kogudusel on, samuti heli- ja muu tehnika.
Mul on ka endal alati kaasas mõned pillid ja veidi helitehnikat, millega saame vähemalt alustada. Siis võime töö arenedes rahulikult kaaluda tulevikuvajadusi, näiteks et kas midagi tuleks juurde osta.

Alguses on koguduse poolt siiski kõige olulisem see, et nad tahavad seda tööd teha ja lubavad anda endast parima, et kutsuda noori kohale!

Mida te üheskoos teete?
Tervitame teineteist, palvetame ja paneme pillid hüüdma! Peaasi on ruttu mängima hakata, sest sellepärast oleme ju kokku tulnud! Nii on kõige lihtsam saada aru, milline muusikaline tase noortel on ja millise bändi me moodustame. See aitab mul edaspidi seadeid kirjutada.
Soovin alati pakkuda igaühele võimalust vähemalt proovida erinevaid instrumente. Basskitarri oskab näiteks mängida igaüks – algul piisab kasvõi ühe või kahe keele kasutamisest! Peaasi, et noor saab kohe alguses positiivse ja julgustava kogemuse üheskoos musitseerimisest, siis on ta kindlasti kohal ka järgmisel korral. Läheme edasi tasapisi ja vaatame, kui raskeid või lihtsaid lugusid võtame.

Mis tagab bändide kestvuse?
Nagu öeldud, on kohaliku vastutaja olemasolu väga oluline. Teiseks tasub seada endale kindel eesmärk – näiteks mängimine jumalateenistusel või noorteõhtul.

Mis pakub Sulle kõige enam rõõmu?
Näha, kuidas noorte silmad säravad ja nad naudivad koos mängimist! Noored vajavad märkamist ja tunnustamist just sellistena, nagu nad on. Ning mul on alati suur rõõm selle üle, kui nad ise proovi ajal üksteist aitavad ja julgustavad.

Lugu ilmus ajakirjas Meie Misjon kevad 2017