In Koolitamine

Otsime misjonikursusest osavõtjat

Misjonikeskuse Soome partner, misjoniorganisatsioon Kylväjä pakub ühele eestlasele tasuta võimalust osaleda misjonikursusel 2017. aastal septembrist kuni detsembrini.

Kandidaadilt eeldatakse kõrgharidust ja vähemalt kahte aastat töökogemust. Intensiivne õppetöö toimub kas soome või inglise keeles Soomes kohapeal.

Majutus ja toit on Eestist osavõtjale tasuta.

Kursuse läbimine ei tähenda kohustust minna misjonitööle.

Misjoniorganisatsiooni Kylväjä töö põhirõhk on geograafiliselt Aasias. Tegutsetakse piirkondades, kus on vähe kirikuid ja kristlasi või kus kristlased on ühiskonnas selges vähemuses – nagu Bangladeshis, Jaapanis, mongolihõimude ja moslemite seas. Mitmed sihtkohad on arengumaad, kus toetatakse elanikke ka ainelist abi pakkudes. Kylväjä töönägemusse on  organisatsiooni asutamisest peale 1974. aastal kuulunud ka misjon juutide keskel.

Kursusest huvitatuil palume võtta kontakti Helene Toivaneniga tel 5646 4135 või kirjutada aadressil helene.toivanen@eelk.ee ja küsida lisa.

Mõtlemis- ja otsustamisaega on kuni 9. aprillini 2017!

Vaata ka (soome keeles):   http://www.kylvaja.fi/