In Kuulutamine

Perekond Olenius – uued misjonärid Eestis

Eestisse saabus 2020 märtsi alguses Soomest uus misjonäripere, kes valmistub pere- ja noortetööks Põlvas. Nad tutvustavad end ajakirjas Meie Misjon nii:

Oleme Olli ja Salome Olenius. Meid on õnnistatud kahe tütrega: Sofia on nelja-aastane ja Sointu alles seitsmekuune. Kodumaal oleme elanud viimased aastad Joensuus.

Viis aastat tagasi käisime Soome Luterliku Evangeeliumiühenduse (SLEY) misjonikursusel. Enne seda palvetasime, et kas selleks on ikka õige aeg. Pärast aastapikkust kursust õppisime edasi ja unistasime, et küllap kunagi ikka Eestisse saame. Salome ema on pärit Tallinnast ja seega oli misjonitööle mõeldes Eesti meie esimene ja loomulik valik.

Salome on juba noorest peast käinud misjonimatkadel Eestis. Ühele matkale julgustas teda minema keegi tundmatu inimene, kes saatis talle kirja. Ta oli palves saanud Salome nime ja juhise julgustada teda Eestisse tulema. Lause kirjas: „Jumal vist tõesti tahab sind Eestisse” sööbis neiule meelde.

Varasem töö

Teoloogiamagister Olli on olnud jutlustaja SLEY Ida-Soome piirkonnas. Kogudustes oli ta misjonitööd toetades tegev nii vanemate inimestega kui ka noorteõhtutel.

Sotsiaaltöötaja ja diakon Salome tegutses Joensuu koguduses diakooniaalal ning misjonisekretärina. Soomes tähendab diakoni amet inimeste aitamist eri viisidel. Salome kuulas nende muresid ja aitas leida abi neil, keda ühiskond ei aidanud, nii majandusküsimustes kui ka üksinduse leevendamisel. Misjonisekretäri ülesanne on korraldada misjoni heaks korjandusi, üritusi ja väikerühmade kogunemisi. Ta hoolitseb, et koguduses misjonäride tööst ja elust teataks. Samuti õpetas Salome mitu aastat pühapäevakoolis.

Plaanid tulevikuks

Misjonitööd on meie pere saanud teha seega juba Soomes ja nüüd siis alustame EELK kutsel ka Eestis. Misjon on Jeesuse poolt kõigile antud ülesanne. Saame seda julgelt teha, sest Piiblis ütleb Jeesus, et Ta annab meile selleks oma väe. Plaanime pere- ja noortetööd Lõuna-Eestis, alustades Põlvast. Aga kõigepealt peab Olli eesti keele selgeks saama! Õnneks sobib eriolukorras keeleõppimiseks ka internet.

Olli suur kirg ja hobi on muidu kitarrid ja nende mängimine. Koos perega armastame käia matkaradadel kas jala või ratastega. Märtsikuuga on tuttavaks saanud juba Taevaskoda ja Valgesoo!

Salome ja Olli Olenius