Raamat – Ilkka Puhakka “Taevane mõõdupuu”

Raamat – Ilkka Puhakka “Taevane mõõdupuu”

Apostel Pauluse kiri efeslastele on selge ja arusaadav õpetus päästest ja elust kristlasena. Samas ei puudu sellest ka pinged ja vastuolulisus. «Taevane mõõdupuu» on eluline ja näitlik Efesose kirja seletus. Mõisted on muudetud võimalikult lihtsustatuks. Raamatul on Efesose kirja ülesehitusest lähtuvalt kaks osa. Esimeses osas räägitakse sellest, miks ja kuidas, mille alusel me oleme päästetud.

Kirjeldus

Apostel Pauluse kiri efeslastele on selge ja arusaadav õpetus päästest ja elust kristlasena. Samas ei puudu sellest ka pinged ja vastuolulisus. «Taevane mõõdupuu» on eluline ja näitlik Efesose kirja seletus. Mõisted on muudetud võimalikult lihtsustatuks.

Raamatul on Efesose kirja ülesehitusest lähtuvalt kaks osa. Esimeses osas räägitakse sellest, miks ja kuidas, mille alusel me oleme päästetud. Evangelist teeb koos apostliga meile puust ja punaseks, kes on koguduse ja kiriku pea, kristliku usu vundament ja nurgakivi ning meie Päästja, elavaks tegija ja kutsumuse andja. Teises osas räägitakse sellest, millist elu on meid kristlastena kutsutud elama koguduses, perekonnas ja selles maailmas. Kuidas peaks elama kristlane, et olla teistele heaks tunnistuseks meie Issandast. Raamat sisaldab palju piibliõpetust ning näiteid elust enesest. Tuleb välja, et mõõdupuud, millega me teisi ja ennast mõõdame, on mõnikord, et mitte öelda enamasti, väga erinevad sellest mõõdupuust, millega Jumal meid mõõdab.

Raamatu on tõlkinud Lia Kaljuste ning välja andnud EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus.