In Kuulutamine

Rohkem sõnakuulutajaid!

Juhataja Leevi Reinaru kutsub ajalehe “Eesti Kirik” juhtkirjas üles rohkem väärtustama kogu kirikurahva panust oma kiriku ülesehitamisse, sh Jumala sõna jagamisse:

“Me peaksime ilmik- ja äratusjutlustajate rolli elustama ja nende kaasateenimise võimalusi laiendama. Vennastekoguduse ajaloos tegid kuulutus- ja äratustööd lihtsad kogudusevennad. Külades pidasid vennad koosolekuid, pereisad võtsid kätte Piibli ja lugesid perele. Neil ei olnud palju haridust, aga nad jagasid Jumala sõna rahvale. Praeguseks on koosolekute pidamine jäänud ainult vaimulike pärusmaaks ja me ise oleme hakanud imetlema oma oskust sõna jagada.
Peaksime luterlastena eeskuju võtma Lutherist, kes andis Piibli rahvale lugeda ja õppida. Seda peaksime tegema ka oma kirikus. Koolitama jutlustajate ja äratajate kaadri, kes vaimulike kõrval rahvast äratavad ja õpetavad. Jumal kutsub ristimises iga koguduseliikme oma kaastööliseks ja varustab armuandidega.
Vaimulike juhtidena on vaja välja astuda mugavustsoonist, kus me pigem teeme ise kõike ja väsime. Peaksime oma rolli ümber mõtestama just selles suunas, et usaldada koguduseliikmeid tegema ka vaimulikku teenimistööd. See laiendaks sõnakülvi ja usu õpetuse tundmist. Ma ei näe maakogudustes, kus on vähe nii raha kui rahvast, muud tuleviku väljavaadet, kui et hooldajaõpetaja puudumisel koguduseliige ise jumalateenistuse läbi viib. Hirm tagasilöökide ja ebaõnnestumiste ees on põhjendatud, aga see kasu, mida võime saavutada, ei ole sellega võrreldav. Jeesus nägi lihtsas kaluris kirikujuhti ja Jumala inglid ilmusid maailma ajaloo suurimate sõnumitega karjastele.”

Loe rohkem Eesti Kirikust

Tags Clouds