In Koolitamine

Sädeinimeste koolitus Saarte praostkonnas

Misjonikeskuse pakutav „Koolitus koguduste juhtorganitele ja töötegijatele” jätkub, eestvedajaks laialdaste juhtimiskogemustega õpetaja Katrin-Helena Melder. EELK Saarte praost Anti Toplaan kirjutab sotsiaalmeedias esimese koolituspäeva kohta:

„Saare maakonna ehk Saaremaa, Muhu ja Ruhnu koguduste uued nõukogu ja juhatuse liikmed kogunesid 23. oktoobril Kuressaare koguduse majas, et osaleda koguduse usaldusisikute esimesel koolituspäeval, mida pidas misjonitöö eest vastutav kirikuvalitsuse liige ja Järva praost Katrin-Helena Melder. 10 erineva koguduse (Kärla, Muhu, Ruhnu, Orissaare, Kuressaare, Kaarma, Mustjala, Valjala, Anseküla ja Püha) esindajatele oli see samaaegselt nii rõõmus taaskohtumine vanade tuttavatega kui tutvumine uute kolleegidega teistest kogudustest.

Olles  ühisest osaduspäevast kinnitatud nii ihu kui hinge poolest, asuti teele oma kodukoguduste poole ülesandega analüüsida oma koguduse töövaldkondi ja tutvustada neid järgmisel kohtumisel, 20. novembril teistele. Tänan südamest kõiki osalejaid, Katrin-Helenat pika teekonna ettevõtmise ja praostkonna sekretäri Urve Liivat ladusa ettevalmistuse eest!”