Piirkondlikud suurüritused

Koostöös kohalike kogudustega korraldame kord aastas suuremaid piirkondlikke misjoniüritusi Eestis kas kirikupäevade, missio, misjonipäevade vm nimetuse all.  2022. aastal kavandame Mustamäel kirikupäevi “Usk, lootus, armastus” 12.-19.06.  

Suurema ettevõtmise raames toimub hulgaliselt väiksemaid üritusi, mis aitavad evangeeliumi viia eri sihtgruppideni ning teha kogudust nähtavamaks.

Kristlastele endile on mõeldud eriti üks nendest: misjonikonverents, mis 2021. aastal toimus Haapsalu Jaani kirikus pealkirja all “Kogudus, osadus, osaduslik kogukond”. Eelmine misjonikonverents toimus 2019. aastal Viimsis, 26.10. nimetuse all “Sees või väljas”.

Missio või kirikupäevad kujutavad endast terviklikku misjonimudelit, mis kasvatab koguduseliikme identiteeti kindlal ajavahemikul konkreetseid misjonitegevusi ette valmistades ja ellu viies ning selle kaudu kogudusse tulnud uutele liikmetele usuteekonna alguses toeks olemist. Missiot on nimetatud ka koguduste välitreeninguks, praktiliseks õppuseks. 2021. aastal toimus koostöös kogudustega missio “Rõõm vabadusest” 19.-21.08 Läänemaal, et tähistada 30 aasta möödumist esimesest sellisest sündmusest. 

 

Misjonipüha

 
EELK misjonipüha on EELKs oktoobri neljas pühapäev mälestamaks, et 1896. aasta 20. oktoobril hukkusid Eesti misjonärid Evald Oviir ja Karl Segebrock  usumärtritena Ida-Aafrikas. Kutsume misjonipühal kogudusi eriliselt palvetama ja annetama misjonitöö toetuseks. Iga kogudus saab selle kaudu osaleda misjonitöös!
2022. aastal on misjonipüha 23.10.
Mullu, 2021 kogusime misjonipühal annetusi Ülem-Suetuki kirikusse elektri sissetoomise toetuseks. Nüüd koguneb kogudus kirikus ka talvel.
 
 

Koguduste rajamise toetamine

Jagame EELK visiooni, et igas üle 500 elanikuga asulas oleks tagatud regulaarne vaimulik teenimine ja igas üle 2000 elanikuga asulas võiks sündida uus kogudus. Toetame koguduseliikmete usu kasvu ja soovime, et julgemalt võetaks vastutust misjonitöös. Oleme olnud toeks Mustamäe, Saku ja Saue koguduste rajamisel ning toetab kuulutuspunkti tööd Lasnamäel Pae tn 21.