Piirkondlikud üritused

Koostöös kohalike kogudustega korraldame kord aastas suuremaid piirkondlikke misjoniüritusi Eestis nagu kirikute päevad “Eesti usk” Narvas 28.-30.09.2018. Nende raames toimub hulgaliselt väiksemaid üritusi, mis aitavad evangeeliumi viia paljudeni ning teha kogudust piirkonnas nähtavamaks. Üks nendest on misjonikonverents, mis 2019. aastal toimus Viimsi Püha Jaakobi kirikus 26.10. nimetuse all “Sees või väljas”.

2021. aastaks valmistame koos kogudustega ette missiot “Rõõm vabadusest” 19.-21.08 Läänemaal, et tähistada 30 aasta möödumist esimesest sellisest sündmusest. Missio kujutab endast terviklikku misjonimudelit, mis kasvatab koguduseliikme identiteeti kindlal ajavahemikul konkreetseid misjonitegevusi ette valmistades ja ellu viies ning selle kaudu kogudusse tulnud uutele liikmetele usuteekonna alguses toeks olemist. Missiot on nimetatud ka koguduste välitreeninguks, praktiliseks õppuseks. 

Misjonipüha

 
EELK misjonipüha on EELKs oktoobri neljas pühapäev mälestamaks, et 1896. aasta 20. oktoobril hukkusid Eesti misjonärid Evald Oviir ja Karl Segebrock  usumärtritena Ida-Aafrikas. Kutsume misjonipühal kogudusi eriliselt palvetama ja annetama misjonitöö toetuseks. Iga kogudus saab selle kaudu osaleda misjonitöös!
2020. aastal oli misjonipüha 25.10. Annetusi kogume rahvusvahelisel piibliaastal Vana Testamendi tõlkimiseks ersa keelde, kus tõlketiimis osaleb meie misjonär Liliann Keskinen.
 
 

Koguduste rajamise toetamine

Jagame EELK visiooni, et igas üle 500 elanikuga asulas oleks tagatud regulaarne vaimulik teenimine ja igas üle 2000 elanikuga asulas võiks sündida uus kogudus. Toetame koguduseliikmete usu kasvu ja soovime, et julgemalt võetaks vastutust misjonitöös. Oleme olnud toeks Mustamäe, Saku ja Saue koguduste rajamisel ning toetab kuulutuspunkti tööd Lasnamäel Pae tn 21.