Piirkondlikud üritused

Koostöös kohalike kogudustega korraldame kord aastas suuremaid piirkondlikke misjoniüritusi Eestis nagu kirikute päevad “Eesti usk” Narvas 28.-30.09.2018. Nende raames toimub hulgaliselt väiksemaid üritusi, mis aitavad evangeeliumi viia paljudeni ning teha kogudust piirkonnas nähtavamaks. Üks nendest on misjonikonverents, mis 2019. aastal toimus Viimsi Püha Jaakobi kirikus 26.10. nimetuse all “Sees või väljas”.

2021. aastal korraldame tegevust misjonitelgis EELK kirikupäeval Viljandis.

Misjonipüha

 
EELK misjonipüha on EELKs oktoobri neljas pühapäev mälestamaks, et 1896. aasta 20. oktoobril hukkusid Eesti misjonärid Evald Oviir ja Karl Segebrock  usumärtritena Ida-Aafrikas. Kutsume misjonipühal kogudusi eriliselt palvetama ja annetama misjonitöö toetuseks. Iga kogudus saab selle kaudu osaleda misjonitöös!
2020. aastal on misjonipüha 25.10.
 

Koguduste rajamise toetamine

Jagame EELK visiooni, et igas üle 500 elanikuga asulas oleks tagatud regulaarne vaimulik teenimine ja igas üle 2000 elanikuga asulas võiks sündida uus kogudus. Toetame koguduseliikmete usu kasvu ja soovime, et julgemalt võetaks vastutust misjonitöös. Oleme olnud toeks Mustamäe, Saku ja Saue koguduste rajamisel ning toetab kuulutuspunkti tööd Lasnamäel Pae tn 21.