Piirkondlikud üritused

Koostöös kohalike kogudustega korraldame kord aastas suuremaid piirkondlikke misjoniüritusi Eestis.  2021. aastal toimus koostöös kogudustega missio “Rõõm vabadusest” 19.-21.08 Läänemaal, et tähistada 30 aasta möödumist esimesest sellisest sündmusest. Missio kujutab endast terviklikku misjonimudelit, mis kasvatab koguduseliikme identiteeti kindlal ajavahemikul konkreetseid misjonitegevusi ette valmistades ja ellu viies ning selle kaudu kogudusse tulnud uutele liikmetele usuteekonna alguses toeks olemist. Missiot on nimetatud ka koguduste välitreeninguks, praktiliseks õppuseks. 

Suuremate piirkondlike ettevõtmiste raames toimub hulgaliselt väiksemaid üritusi, mis aitavad evangeeliumi viia paljudeni ning teha kogudust piirkonnas nähtavamaks. Üks nendest on misjonikonverents, mis 2021. aastal toimus Haapsalu Jaani kirikus pealkirja all “Kogudus, osadus, osaduslik kogukond”.

Eelmine misjonikonverents toimus 2019. aastal Viimsis, 26.10. nimetuse all “Sees või väljas”.

 

Misjonipüha

 
EELK misjonipüha on EELKs oktoobri neljas pühapäev mälestamaks, et 1896. aasta 20. oktoobril hukkusid Eesti misjonärid Evald Oviir ja Karl Segebrock  usumärtritena Ida-Aafrikas. Kutsume misjonipühal kogudusi eriliselt palvetama ja annetama misjonitöö toetuseks. Iga kogudus saab selle kaudu osaleda misjonitöös!
2021. aastal on misjonipüha 24.10.
Mullu, rahvusvahelisel piibliaastal 2020 kogusime misjonipühal annetusi Vana Testamendi tõlkimiseks ersa keelde, kus tõlketiimis osaleb meie misjonär Liliann Keskinen.
 
 

Koguduste rajamise toetamine

Jagame EELK visiooni, et igas üle 500 elanikuga asulas oleks tagatud regulaarne vaimulik teenimine ja igas üle 2000 elanikuga asulas võiks sündida uus kogudus. Toetame koguduseliikmete usu kasvu ja soovime, et julgemalt võetaks vastutust misjonitöös. Oleme olnud toeks Mustamäe, Saku ja Saue koguduste rajamisel ning toetab kuulutuspunkti tööd Lasnamäel Pae tn 21.