Nelja Tuule ristirännak

Logo uus valge taustaga

Nelja Tuule ristirännak on nädalapikkune misjonipraktika, mil teenitakse koostöös kogudustega Eestimaa inimesi.
Rännakuid on korraldatud alates 2008. aastast ning need on iga kord kujunenud omanäoliseks vastavalt piirkonna vajadustele ning rändajate oskustele ja annetele.
2019. aastal toimus rännak Tallinnas Lasnamäe linnaosas 16.-22.09.
Rändama on olnud oodatud igaüks, kes selleks kutsumust tunneb.
Rännakuid on eest vedanud Kirsti Malmi.

Piirkondlikud üritused

Koostöös kohalike kogudustega korraldame kord aastas suuremaid piirkondlikke misjoniüritusi Eestis. Näiteks 2018. aastal toimusid kirikute päevad “Eesti usk” Narvas 28.-30.09.

Päevade raames toimub hulgaliselt väiksemaid üritusi, mis aitavad evangeeliumi viia paljudeni ning teha kogudust piirkonnas nähtavamaks. Üks nendest on misjonikonverents, mis 2019. aastal toimus Viimsi Püha Jaakobi kirikus 26.10. nimetuse all “Sees või väljas”.

2020. aastal korraldame tegevust misjonitelgis EELK kirikupäeval Viljandis 3.-5.07. Telgi kohta vaata siit.

Misjonipüha

Misjonipühaks on EELKs oktoobri neljas pühapäev mälestamaks, et 1896. aasta 20. oktoobril hukkusid Eesti misjonärid Evald Oviir ja Karl Segebrock  usumärtritena Ida-Aafrikas. Tänapäevale ja tulevikule mõeldes kutsume misjonipühal kogudusi eriliselt palvetama ja annetama misjonitöö toetuseks. Iga kogudus saab selle kaudu osaleda misjonitöös!
2019. aastal oli misjonipüha 27.10.

Koguduste rajamise toetamine

Jagame visiooni, et EELK on kasvav kirik. Kirik kasvab seespidiselt ja saab tugevamaks vaimus, aga kasvab ka välispidiselt, muutub liikmeskonna poolest suuremaks. Toetame koguduseliikmete usu kasvu ja soovime, et julgemalt võetaks vastutust misjonitöös. Toetame EELK visiooni, et igas üle 500 elanikuga asulas oleks tagatud regulaarne vaimulik teenimine ja igas üle 2000 elanikuga asulas võiks sündida uus kogudus.

Misjonikeskus on olnud toeks Mustamäe, Saku ja Saue koguduste rajamisel ning toetab kuulutuspunkti tööd Lasnamäel Pae tn 21.