Tag

Mida õppida misjonär Pauluselt?

Kust õppida kaasaegse misjonitöö põhimõtteid? Minu meelest on Piibli isikud heaks eeskujuks, kuidas misjonitööd teha, sest esimestel sajanditel võime näha kiriku liikmeskonna plahvatuslikku kasvu. Loomulikult annab inimesele usu Püha Vaim, kuid oluline on ka see, et meie ei oleks oma tegevuse või tegevusetusega Püha Vaimu tööd takistamas, vaid annaksime omapoolse panuse selleks tööks. Algkristluse parim