Tag Archives: kasvuaeg

2. õppepäev programmi “Kasvuaeg” läbiviijatele

Programm Kasvuaeg on mõeldud nii vaimulikele kui ilmikutele, et täiendada oma võimekust koguduse väikerühma (piiblitunnid, palveringid, naiste- ja meesteringid jne) juhina. Materjal on mahukas ja sisukas ning samas lihtsalt kasutatav, mille põhjal suudab väikerühma kogunemisi alustada ja juhtida ka selles veel kogenematu koguduseliige.

Väikerühm on paik kristlasena kasvamiseks, oma usu sõnastamiseks, küsimiseks, arutlemiseks, ühiseks Piibli lugemiseks, palveosaduseks. Kõike seda toetav Kasvuaja materjal jaguneb kuueks põhiteemaks: palve ja Piibel; usuelu alused; kristlasena kasvamine; koguduse liikmeksolek; kristlaste ühine vastutus; hingehoid. Teemad jagunevad omakorda mooduliteks, mida saab vastavalt vajadusele loovalt kombineerida erinevate kogunemiste tarbeks.

Kasvuaja läbiviijate õppepäevadel tutvutakse materjali kasutamisvõimalustega ja mõeldakse teemad läbi.

Õppepäevad toimuvad EELK Põlva Maarja koguduse ruumides 26.01 (I osa) ning 9.–10.02 (II osa) kell 10:00 – 17:00.

Koolitavad Virpi Nyman ja Kristiina Nordman, tõlge soome keelest eesti keelde.

Osalustasu 20 € katab mõlema toimumiskorra materjali ja lõunasöögi. Ööbimisvõimalus kokkuleppel.

Registreerimine kuni 20.01 aadressil helene.toivanen@eelk.ee või tel 5646 4135.

1. õppepäev programmi “Kasvuaeg” läbiviijatele

Programm Kasvuaeg on mõeldud nii vaimulikele kui ilmikutele, et täiendada oma võimekust koguduse väikerühma (piiblitunnid, palveringid, naiste- ja meesteringid jne) juhina. Materjal on mahukas ja sisukas ning samas lihtsalt kasutatav, mille põhjal suudab väikerühma kogunemisi alustada ja juhtida ka selles veel kogenematu koguduseliige.

Väikerühm on paik kristlasena kasvamiseks, oma usu sõnastamiseks, küsimiseks, arutlemiseks, ühiseks Piibli lugemiseks, palveosaduseks. Kõike seda toetav Kasvuaja materjal jaguneb kuueks põhiteemaks: palve ja Piibel; usuelu alused; kristlasena kasvamine; koguduse liikmeksolek; kristlaste ühine vastutus; hingehoid. Teemad jagunevad omakorda mooduliteks, mida saab vastavalt vajadusele loovalt kombineerida erinevate kogunemiste tarbeks.

Kasvuaja läbiviijate õppepäevadel tutvutakse materjali kasutamisvõimalustega ja mõeldakse teemad läbi.

Õppepäevad toimuvad EELK Põlva Maarja koguduse ruumides 26.01 (I osa) ning 9.–10.02 (II osa) kell 10:00 – 17:00.

Koolitavad Virpi Nyman ja Kristiina Nordman, tõlge soome keelest eesti keelde.

Osalustasu 20 € katab materjali ja lõunasöögi. Ööbimisvõimalus kokkuleppel.

Registreerimine kuni 20.01 aadressil helene.toivanen@eelk.ee või tel 5646 4135.

“Kasvuajas” osalenute motivatsioonipäev

Koguduse vabatahtlikele ning vaimulikele mõeldud “Kasvuaja” koolitus on EELK Misjonikeskuse üks kõige kauem väldanud koolitusi. Viimase viie aasta jooksul on selles osalenud umbes 70 inimest, kes on saanud praktilisi näpunäiteid ja inspiratsiooni väikerühmatööks koguduses.
Loodame, et ollakse saanud õpitut ka praktiliselt rakendada. Ehk on selle aja jookul tekkinud ka küsimusi rühma juhtimise või materjalidega seoses? Võib-olla on rühma alustamine mingil põhjusel ikka vaid mõtteks jäänud? Ehk vajatakse julgustust, et sellega edasi minna või soovitakse uuesti läbi mõelda, miks on väikegrupitöö kristlasena kasvamisel toeks?
 
Kutsume koolitusel osalenuid nüüd MOTIVATSIOONIPÄEVALE, mille eesmärk on vastastikune kogemuste jagamine, küsimuste küsimine ja neile vastuste otsimine, kuid ka uuesti innustumine väikerühmatööst. Saame kokku, et leida kosutust ja julgustust Jumala Sõnast, et üheskoos Jumalat ülistada ja väikerühmatöö sihte seada. 
 
Motivatsioonipäevad toimuvad Tallinnas EELK Misjonikeskuses (Tehnika 115, Tallinn) 2. juunil kell 11-16 ja Tartus EELK Tartu Maarja koguduses (Õpetaja 5, Tartu) 8. septembril kell 11-16. 
Valige sobivam päev ja andke oma tulekust teada helene.toivanen@eelk.ee või 5646 4135.
Osalustasu 5 € katab lõunasöögi ja kohvipauside kulud.
 
Tallinna motivatsioonipäevale registreerimise tähtaeg on 27. mai. Tartu motivatsioonipäevale registreerimise tähtaeg on 2. september. 
Väikerühm on hea koht, kus üksteist julgustada ning üksteise eest palvetada, otsides üheskoos Jeesuse ligiolu ja uurida Jumala Sõna. Jeesus ütleb: “Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.” (Mt 18:20)

“Kasvuaeg” kui tööriistakast

Märtsis saab Tartus õppida taas kogudusekooli “Kasvuaeg” läbi viima. Üks koolitaja, staažikas Arto Valkeapää Soome Rahva Piibliseltsist on Eestis kogudusekooli juhendajaid välja õpetanud juba alates 1990ndaist.

Arto, mida “Kasvuaeg” endast kujutab?

Kogudusekool „Kasvuaeg” on otsekui suur tööriistakast, kust saab võtta vajalikke riistu ehk erinevaid kursusi põhjalikust piibliõppest kuni hingehoiu ja palveelu käsitlusteni, kristliku elu paljude aspektideni. Õppida võib mitut moodi: iseseisvalt, väikerühmades või loenguvormis koguduseõhtutel. Kuue põhikursuse sees on väiksemad moodulid, mille seast võib valida sobivaid vastavalt koguduste ja koguduseliikmete vajadustele, kasvõi ühe või paari teema kaupa. Kogu „Kasvuaja” läbimiseks kulub tõenäoliselt mitu aastat, aeg ei saa olla eesmärk omaette – pigem on oluline teema sobivus antud olukorras.

Kes sobib koolitajaks?

Hea oleks, kui koolitaja on koguduse selline liige, keda usaldatakse, kel on kristlasena koguduses elamise kogemus endal olemas. Ta peab ise olema veendunud materjali paikapidavuses, tal peab nii endal olema soov Jeesust tundma õppida kui ka soov õpetada teisi Teda tundma. Teoloogidiplom pole oluline, oluline on pühendumisvalmidus. Koolitajaks ei sobi inimene, kes omab mingeid isiklikke veendumusi, mille edasikandumine võib kursuslastele halvasti mõjuda.

Hea oleks saada teatud pedagoogiline ettevalmistus, mistõttu antaksegi koolitajate õppepäevadel juhiseid, kuidas iga konkreetne inimene oma eeldustega võiks kursust läbi viia. Samuti tutvustatakse lühidalt arvukate kursuste sisu.

Uuenev ja muutumatu

Kursuse materjali võib ja tulebki kohalikele oludele kohandada, sest eestlased teavad ise kõige paremini, kuidas siin kursuse sisu edasi anda. Materjali vaadatakse Soomeski aeg-ajalt üle, et seal ei leituks näiteks vananenud või kuulajale arusaamatud näiteid ega väljendeid. Kaasajastatud on graafikat ning käsil on materjali digitaliseerimine, mis lubab tulevikus õppida ka veebi kaudu.

Üksinduses teemadesse süvenemine ei saa siiski kunagi asendada inimeste kokkutulemist. Vahetut kontakti kogudusekaaslastega vajame me kõik nii nüüd kui ka tulevikus. Ainus, mis ei muutu, on materjali aluseks olev Jumala sõna. Jeesus on endiselt päästja ja ka taevas oleme kord kõik koos!

Loe märtsis 2017 toimuvate õppepäevade kohta siit

Lugu avaldatud lühendatult ajakirjast Meie Misjon, sügis 2015. Foto on õppepäevalt Tallinna Toomkoguduses, koolitajaks Virpi Nyman.

Kogudusekooli «Kasvuaeg» juhendajate õppepäevad

“Kasvuaeg” on mõeldud koguduse liikmetele, kes tahavad sügavamalt mõista, mida tähendab olla kristlane, kuuluda kogudusse, elada kristlasena ühiskonna keskel, kanda vastutust.

Koolitusel saadav materjal sobib kasutamiseks leeritöös, väikerühmas, piiblitundides jne.

Õppematerjal jaguneb kuueks põhiteemaks:

Palve ja Piibel
Usuelu alused
Kristlasena kasvamine
Koguduse liikmeks olemine
Kristlaste ühine vastutus
Hingehoiukursus-Issanda jalajälgedes

Need põhiteemad omakorda koosnevad moodulitest, mida saab vastavalt vajadusele kombineerida näiteks väikerühma, leerikooli, piiblitunni jm läbiviimiseks.

Tundides arutletakse teemade üle, suheldakse kaaslastega ja rakendatakse kuuldut praktikasse. Juhtnööre saadakse ka koduste ülesannete lahendamiseks.

Kogudusekooli “Kasvuaeg” tohib läbi viia ainult väljaõppinud juhendaja. EELK Misjonikeskus korraldab “Kasvuaja” juhendajate õppepäevi, kuhu on oodatud kas koguduste vaimulikud või need ilmikliikmed, kes on vaimuliku hinnangul sobivad oma koguduses või piirkonnas kogudusekooli juhtima. Vajalik on osaleda mõlemal päeval.

Koolitus toimub Tallinna Toomkirikus 26. septembril ja 21. novembril kl 9.30–17.
Koolituspäevade tasu on kokku 25 € sisaldades kohvipause, lõunasööke ja õppematerjale.
Küsimused ja registreerimine: Merle Liblik, merleliblik@gmail.com, tel 554 5727.
Registreerimise tähtaeg on 15. september.

Kogudusekool “Kasvuaeg” on EELK Misjonikeskuse, Soome Rahva Piibliseltsi ja Soome Misjoniseltsi ühisprojekt. Materjal on autoriõigustega kaitstud.

logo_kasvuaeg_2

PÄEVADE KAVA:

Kogudusekooli “Kasvuaeg”
I õppepäev 26. september 2015

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkirik (Toom-Kooli 6, Tallinn)

kl 09:15 Registreerimine. Kohvilaud
kl 09:30 Tere tulemast!
Mis on Kasvuaeg?
kl 10:30 Materjali tutvustus: Pauluse kiri efeslastele
kl 11:35 Paus
kl 11.45 Kuidas täiskasvanud õpivad?
kl 12:15 Materjali tutvustus: Issand, õpeta meid palvetama (1)
kl 12:45 Lõuna
kl 13:15 Materjali tutvustus: Issand, õpeta meid palvetama (2)
kl 14:15 Kohvipaus
kl 14:30 Materjali tutvustus: Kõrvalkõndijana-hingehoiu kursus
kl 15:30 Materjali tutvustus: Räägime Jumala armastusest
kl 16:30 Kokkuvõte. Küsimused, vastused
kl 17:00 Lõpupalve

Koolitajad: Virpi Nyman ja Arto Valkeapää

Kogudusekooli “Kasvuaeg”
II õppepäev 21. november 2015

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkirik (Toom-Kooli 6, Tallinn)

kl 09:15 Registreerimine. Kohvilaud
kl 09:30 Tere tulemast!
Materjali tutvustus: Luukas jutustab Jeesusest
kl 10:30 Materjali tutvustus: Minu isik (1)
kl 11:45 Paus
kl 11:55 Materjali tutvustus: Minu isik (2)
kl 12:45 Lõuna
kl 13:15 Materjali tutvustus: Minu koht koguduses (1)
kl 14:15 Kohvipaus
kl 14:30 Materjali tutvustus: Minu koht koguduses (2)
kl 15:30 Materjali tutvustus: Rühmajuhtide koolitus
kl 16:30 Kokkuvõte. Küsimused, vastused
kl 17:00 Lõpupalve

Koolitajad: Virpi Nyman ja Arto Valkeapää