Tag

Kirsti Malmi kiri: Õnnistus sügavikust

Nagu kõik misjonärid, kirjutab ka Eestis töötav Kirsti Malmi oma toetajatele Soomes sõbrakirju. Augustis kirjutas praegu kodumaal viibiv misjonär, kes muidu töötab Lasnamäele rajatava koguduse juures, muuhulgas järgmist: “Palavusest õhkav tervitus minu kodumaaperioodilt Soomes, suvilast järve ääres! Ühel vaiksel õhtul lasksin jälle kalavõrku vette, nii 4-5 m sügavusele. Juhtus aga, et mu valitud võrgunöörid osutusid

Algab Nelja Tuule ristirännak

16.-22.09 kestab Lasnamäel misjonipraktika nädal, mille sarnast on misjonikeskuse toel korraldatud igal aastal mõnes Eesti piirkonnas. Nagu alati, on osalemas vabatahtlikud meilt, Venemaalt ja Soomest. Mis teoksil, vaadake Lasnamäele rajatava püha Markuse koguduse kodulehelt.

Noorte Kiviklubi avas uksed

Lasnamäel Pae tänaval, kuhu sai hiljuti ruumid sellesse Tallinna ossa rajatav luterlik kogudus, algasid noorteõhtud Kiviklubi nime all. Siinsed madala laega ruumid koorilaulu ei soosi, aga bändimuusikaks sobivad hästi. Jaanuaris esmakordselt kokku tulnud noortetöö tiimi poolt võeti Kiviklubi õhtute kavva veel ühislaulud, piibliõpe, viktoriin ning muidugi suhtlemine ja mängud. Esimene Kiviklubi sai teoks 21. jaanuari

Luterlased kogunevad Lasnamäel

“Lasnamäe Püha Markuse koguduse rajamise initsiatiivgrupp alustas kooskäimist 2014. aasta lõpus. Koguneme iga teisipäeva õhtul Lindakivi keskuses selleks, et koos õppida mõistma Jumala Sõna, palvetada, mõtiskleda kristlaseks olemise üle ning otsida võimalusi ligimeste teenimiseks. Jeesuse jüngriks olemine on ohver. Oma elu ja iseloomu muutmine pole kerge, kuid Jumala, palve ja ligimeste abiga on see võimalik. Seepärast on oluline,