Tag

Leevi Reinaru – aasta vaimulik

Misjonikeskus rõõmustab oma tubli juhataja üle, kes valiti 23.01. 2018 EELK vaimulike konverentsil aasta vaimulikuks. Õpetaja Leevi Reinaru tunnustamisel toodi esile tema võimet luua võrgustik ja juhtida õnnistusrikkalt koguduse tööd ja EELK Misjonikeskust. Loe rohkem EELK kodulehelt

Rohkem sõnakuulutajaid!

Juhataja Leevi Reinaru kutsub ajalehe “Eesti Kirik” juhtkirjas üles rohkem väärtustama kogu kirikurahva panust oma kiriku ülesehitamisse, sh Jumala sõna jagamisse: “Me peaksime ilmik- ja äratusjutlustajate rolli elustama ja nende kaasateenimise võimalusi laiendama. Vennastekoguduse ajaloos tegid kuulutus- ja äratustööd lihtsad kogudusevennad. Külades pidasid vennad koosolekuid, pereisad võtsid kätte Piibli ja lugesid perele. Neil ei olnud palju