Tag

Toivanenide kiri Myanmarist

Valminud on Helene ja Joona Toivaneni esimene kiri nende töö toetajatele ja huvilistele Eestis. Abielupaar Toivanen asus elama Myanmari augustis 2019, et aidata kaasa sealse luterliku kiriku töös. Kirja saab lugeda siit pdf-ina

Konverents “Uus Testament: kirik ja misjon”

EELK Usuteaduse Instituudis Tallinnas (Pühavaimu 6) toimub 4. aprillil 2019 algusega kell 11.00 misjoniteemaline konverents. Eesmärgiks on: • Mõista ja tähtsustada kiriku misjoni piibellikke aluseid. • Arutleda ning saada julgustust rakendada toimivaid misjoni praktikaid. • Leida ja sõnastada ideid edaspidiseks tööks. Loe edasi Usuteaduse Instituudi kodulehelt

Mida õppida misjonär Pauluselt?

Kust õppida kaasaegse misjonitöö põhimõtteid? Minu meelest on Piibli isikud heaks eeskujuks, kuidas misjonitööd teha, sest esimestel sajanditel võime näha kiriku liikmeskonna plahvatuslikku kasvu. Loomulikult annab inimesele usu Püha Vaim, kuid oluline on ka see, et meie ei oleks oma tegevuse või tegevusetusega Püha Vaimu tööd takistamas, vaid annaksime omapoolse panuse selleks tööks. Algkristluse parim