Tag

Rühmatööde lühiülevaated konverentsil “Kogudus, osadus, osaduslik kogukond” 21.08.2021

EELK misjonikonverentsil „Kogudus, osadus, osaduslik kogukond” 21.08.2021 Missio Läänemaa „Rõõm vabadusest” raames toimus pärast ettekandeid kuus 50-minutilist töötuba. Neis kõneldust jõudis iga rühma esindaja viie minuti jooksul välja tuua järgmist. Küllike Valk teemal „Kirik ja kohalik kogukond”: Kõlama jäi juhtmõte: astu alla rahva sekka, lase kõnepuldist lahti, mõtle raamidest välja. Kirikuhoone on kaugele nähtav ja

Ülevaade konverentsist “Kogudus, osadus, osaduslik kogukond”

EELK Saarte praost Anti Toplaan avaldas oma Facebooki lehel ülevaatliku kokkuvõtte Missio Läänemaa konverentsist 21.08.2021, mida on rõõm pakkuda ka siin: Eesti taasiseseisvumise päeva järgselt kogunesid Haapsalus Eesti erinevate kirikupiirkondade saadikud misjonikonverentsile, arutlemaks ühiselt teemal KOGUDUS, OSADUS, OSADUSLIK KOGUKOND. Ettevõtmine toimus osana nädalapikkusest Läänemaa Missiost “Rõõm vabadusest”, millega tähistati esimese sarnase sündmuse toimumist 30 aasta

Misjonikonverents “Kogudus, osadus, osaduslik kogukond” 21.08 Haapsalus

Missio Läänemaa „Rõõm vabadusest” raames on 21. augustil 2021 Haapsalus kavas misjonikonverents “Kogudus, osadus, osaduslik kogukond”, kuhu on väga oodatud esindajad igast EELK praostkonnast, aga ka kõik teised huvilised. Peakorraldaja, EELK Usuteaduse Instituudi esindaja, professor Randar Tasmuth tutvustab: “Ettekanded aitavad kogudusel end vaadata nii sise- kui ka välispilguga, et selgemalt näha kiriku kohustust ja võimalusi.

EELK misjonikonverents

Misjonipüha eel, 26.10 algusega kl 11 on plaanis EELK misjonikonverents Viimsis, et tutvuda misjoni hetkeolukorraga maailmas ning sõnastada meie koguduste misjonitöö võimalusi. Päeva esimeses pooles peavad Püha Jaakobi kirikus ettekanded Mika Vähäkangas (Lundi ülikool), Liina Kilemit, Kaido Soom, Randar Tasmuth; seejärel on Rannarahva muuseumis õpitoad ja lõpuks kirikus palvus koos Misjonikooriga. Kava täpsustub! Sissepääs on

Misjonikonverents “SEES või VÄLJAS” 2019

Värsket pilku EELK misjonitööle pakub konverents SEES VÕI VÄLJAS 2019 L, 26.10 kell 10.30-17.30 Viimsi Püha Jaakobi kirikusigale Kiriku liikmele – kantslist kuni tagumise pingini! Loe sündmuse kokkuvõtet ajalehest Eesti Kirik Kavas: 11.00 Palve ja sissejuhatus koos emeriitpeapiiskop Andres Põderi ja assessor Katrin-Helena Melderiga 11.20 Ettekanded: Mika Vähäkangas (Lundi ülikool): “Kristluse globaalne ruum kaasajal ja

Konverents “Uus Testament: kirik ja misjon”

Konverents on mõeldud kõigile misjonist huvituvaile kristlastele. Konverentsil saab: • Mõista ja tähtsustada kiriku misjoni piibellikke aluseid. • Arutleda ning saada julgustust rakendada toimivaid misjoni praktikaid. • Leida ja sõnastada ideid edaspidiseks tööks. Loe edasi EELK Usuteaduse Instituudi kodulehelt

  • 1
  • 2