Tag Archives: misjonikonverents

EELK misjonikonverents

Misjonipüha eel, 26.10 algusega kl 11 on plaanis EELK misjonikonverents Viimsis, et tutvuda misjoni hetkeolukorraga maailmas ning sõnastada meie koguduste misjonitöö võimalusi.

Päeva esimeses pooles peavad Püha Jaakobi kirikus ettekanded Mika Vähäkangas (Lundi ülikool), Liina Kilemit, Kaido Soom, Randar Tasmuth; seejärel on Rannarahva muuseumis õpitoad ja lõpuks kirikus palvus koos Misjonikooriga. Kava täpsustub!

Sissepääs on vaba ja oodatud kõik, kel luterliku kiriku misjonitöö südameasjaks!

Misjonikonverents “SEES või VÄLJAS” 2019

Värsket pilku EELK misjonitööle pakub konverents SEES VÕI VÄLJAS 2019

L, 26.10 kell 10.30-17.30 Viimsi Püha Jaakobi kirikus
igale Kiriku liikmele – kantslist kuni tagumise pingini!

Loe sündmuse kokkuvõtet ajalehest Eesti Kirik

Kavas:

11.00 Palve ja sissejuhatus koos emeriitpeapiiskop Andres Põderi ja assessor Katrin-Helena Melderiga

11.20 Ettekanded:

 • Mika Vähäkangas (Lundi ülikool): “Kristluse globaalne ruum kaasajal ja tuleviku väljavaated” Vaata slaide (pdf)
 • Liina Kilemit (EELK Usuteaduse Instituut): “Kristlike kogudustega liitumise põhjustest tänases Eestis”
 • Randar Tasmuth (EELK Usuteaduse Instituut): “Hea sõnum läbi isiku ja organisatsiooni” Vaata slaide (pdf)
 • Jaakko Rusama (Helsingi Ülikool): “Transformatsioon globaalses kirikus” Vaata slaide (pdf)

14.30 Õpitoad

 • Ave Mölster (Norra Misjoniselts, Saku Toomase kogudus): Väikerühmatöö võimalused koguduses
 • Kaido Soom: Võimalused läbi ametitalituste
 • Ahti Kaera (KrIKi juht, Keila Miikaeli kogudus): Evangeeliumi isiklik jagamine
 • Triin Salmu (LNÜ juht): Noortetöö ja misjon
 • Annely Neame (Konsistoorium): Misjon EELK arengukavas
 • Leevi Reinaru (Misjonikeskuse juhataja): EELK kui kutsuv ja läkitav kirik
 • Joel Reinaru (Noorteevangelist, Lääne-Nigula kogudus): Palve osa usuelus ja teenimises

16.30 Sõna ja muusika palvus koos Misjonikooriga

Konverents “Uus Testament: kirik ja misjon”

Konverents on mõeldud kõigile misjonist huvituvaile kristlastele.

Konverentsil saab:

• Mõista ja tähtsustada kiriku misjoni piibellikke aluseid.
• Arutleda ning saada julgustust rakendada toimivaid misjoni praktikaid.
• Leida ja sõnastada ideid edaspidiseks tööks.

Loe edasi EELK Usuteaduse Instituudi kodulehelt

Konverents “Uus Testament: kirik ja misjon”

EELK Usuteaduse Instituudis Tallinnas (Pühavaimu 6) toimub 4. aprillil 2019 algusega kell 11.00 misjoniteemaline konverents.

Eesmärgiks on:
• Mõista ja tähtsustada kiriku misjoni piibellikke aluseid.
• Arutleda ning saada julgustust rakendada toimivaid misjoni praktikaid.
• Leida ja sõnastada ideid edaspidiseks tööks.

Loe edasi Usuteaduse Instituudi kodulehelt

Kirikute päevad “Eesti usk”

Leevi Reinaru käis misjonikonverentsil Tansaanias

Kirikute Maailmanõukogu korraldatav ülemaailmse misjoni- ja evangelismi konverents toimus tänavu 8.–13.03. Arushas, Tansaanias. Sellel sai võimaluse osaleda ka EELK Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru.

Arusha piirkonnaga on Eesti seotud juba sadakond aastat, sest just seal töötasid meie misjonärid Evald Ovir, Karl Segebrock, Leonhard Blumer ja Aleksander Eisensmith. Kaks esimest on sinna maetud ning pilt on nende kalmu külastamisest.

Konverentsil vastuvõetud ametliku üleskutsega saab tutvuda ajalehe Eesti Kirik vahendusel siin.

Leevi Reinaru konverentsiteemalise juhtkirjaga Eesti Kirikule saab tutvuda siin.