Tag

Nelja Tuule ristirännak

Ootame vabatahtlikke Eestist, Soomest ja Venemaalt. Plaanis on teenida Lasnamäe parkides ja paneelmajade vahel: osaleda talgutel, pakkuda sooja lõkkekohvi ja teed, viia läbi töötubasid, jagada helkureid ning kutsuda luteri kiriku üritustele Pae palvekojas ja 21. septembril Lindakivi kultuurikeskuses. Õpime üksteiselt rahvusvahelises seltskonnas ja palume üheskoos Jumala õnnistust Lasnamäe linnaosale ja inimestele. Meeskonna toitlustamine toimub Pae

Algab Nelja Tuule ristirännak

16.-22.09 kestab Lasnamäel misjonipraktika nädal, mille sarnast on misjonikeskuse toel korraldatud igal aastal mõnes Eesti piirkonnas. Nagu alati, on osalemas vabatahtlikud meilt, Venemaalt ja Soomest. Mis teoksil, vaadake Lasnamäele rajatava püha Markuse koguduse kodulehelt.

Nelja Tuule ristirännak Lasnamäel

EELK Misjonikeskuse igaaastane misjoninädal Nelja Tuule ristirännak toimub tänavu Lasnamäel 16.-22. septembril 2019. Varasemate aastate tegevuste kohta vaata Nelja Tuule ristirännaku Facebooki lehelt. Ootame ka seekord vabatahtlikke Eestist, Soomest ja Venemaalt. Plaanis on võtta kaasa hea tuju ja teenida Lasnamäe parkides ja paneelmajade vahel: osaleda talgutel, pakkuda sooja lõkkekohvi ja teed, viia läbi töötubasid, jagada

Kutse Nelja Tuule ristirännakule

Tule vabatahtlikuks misjonimeeskonda Narvas 21.-27.09.2018! Teenime rõõmuga Narva tänavatel ja promenaadil, kutsudes Narva Kirikute Päevadele 28.-30.09. Jagame helkureid ja lõkkekohvi ning -teed. Teeme kirikupäevadeks talgutööna korda Aleksandri kiriku ümbruse. Palume üheskoos Jumala õnnistust Narva linnale ja inimestele.   Toidu eest vaba annetus. Vajadusel korraldame kodu- või ühismajutuse. Võimalus osaleda hea sõnumi kuulutamise koolitusel 8.09 – vaata