Tag

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursus 2020/21

Noorte piibli- ja misjonikursus on mõeldud 16-29 aastastele, keda huvitab kristliku usu mõistmine ja selle tähendus oma elule, tervikpildi kujundamine Piiblist, Piibli rakendamine igapäevaelus ning üleüldse kasvamine kristlasena. Kokku saadakse kord kuus nädalavahetustel Põltsamaa pastoraadis septembrist maini. Registreerimine ja lisainfo Kadre Arikainenilt aadressil: k.arikainen@gmail.com. Esimene kogunemine on plaanis 18.09. Kokku üheksal kogunemiskorral õpitakse loengutes, rühmatöödes,

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursus

18-30 aastastele, keda huvitab kristliku usu mõistmine, tervikpildi kujundamine Piiblist, selle rakendamine ja kasvamine kristlasena. Loe kursusepäevade sisust siit   ja üldinfot siit Registreerida saab siit

Noorte piiblikursus alustab septembris taas

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursus on mõeldud 18-30 aastastele. Korraldustiimi liige Kadre Arikainen tutvustab: „Siia tulevad noored kokku, et õppida rohkem tundma oma ristiusku, kolmainu Jumalat ja Tema tööd ning seda, kuidas saab Piibel olla meile elu leivaks. Püüame mitmekesisuse poole ehk iga seminari annab erinev õppejõud ning õpitule otsime me praktikas ka rakendust.” Kokku

Noorte piibli- ja misjonikursuse algus

Noorte piibli- ja misjonikursus algab septembris

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursus tugevdab noorte kristlikku identiteeti ja piiblitundmist õpetab Jumalat tundma ja teistelegi tutvustama kasvatab teenima ligimest Oodatud on 18–30 aastased, kel algteadmised kristlusest olemas. Alustame EELK laagrikeskuses Talu (Harjumaal) septembris ja lõpetame pidulikult mais. Sügishooajal räägime Piiblist, Jumalast, Jeesusest ja Pühast Vaimust. Kevadel jõuame kogudusetöö teemadeni nagu hingehoid, juhtimine, diakoonia, jutlustamine,