Tag Archives: piiblikool

Noorte piibli- ja misjonikursuse algus

Noorte piibli- ja misjonikursus algab septembris

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursus

  • tugevdab noorte kristlikku identiteeti ja piiblitundmist
  • õpetab Jumalat tundma ja teistelegi tutvustama
  • kasvatab teenima ligimest

Oodatud on 18–30 aastased, kel algteadmised kristlusest olemas.

Alustame EELK laagrikeskuses Talu (Harjumaal) septembris ja lõpetame pidulikult mais. Sügishooajal räägime Piiblist, Jumalast, Jeesusest ja Pühast Vaimust. Kevadel jõuame kogudusetöö teemadeni nagu hingehoid, juhtimine, diakoonia, jutlustamine, misjon jms. Siis saab end Jumalariigi töö praktikas proovile panna ja avastada oma andeid.

Kursust korraldab noortest koosnev tiim. Õpetavad teoloogid, vaimulikud ja misjonärid Eestist ja välismaalt. Õpe on eesti keeles: seminarid, palvused, vestlused, piiblikümblus ja praktilised harjutused. Iga kord antakse ka kodutöö.

Hind 90 €, EELK LNÜ liikmetele 80 € (õpetus, materjalid, majutus, toit). Võib tasuda osade kaupa.

Osalemiseks saada vabas vormis enesetutvustus (kes oled, kust tuled, suhe kogudusega, mida kursuselt ootad) koordinaator Titta Hämäläinenile, kes vastab lisaküsimustele tel 5342 4277 või meilitsi titta.hamalainen@eelk.ee. Lisaks palu oma koguduse vaimulikul saata soovituskiri.

Õa 2018/19 nädalavahetused on:

21.–23.9

12.–14.10

9.–11.11

14.–16.12

11.–13.1.2019

8.–10.2

8.–10.3

12.–14.4

17.–19.5

Kohtumiseni Talus 21. septembril!

Tere tulemast piibliõppeks Põltsamaale!

Alates 19.-20. jaanuarist alustab EELK Täiskasvanute Piiblikursus oma neljandat hooaega. Osalema on oodatud piiblihuvilised alates 26. eluaastast, kes on huvitatud süsteemsest lähenemisest piibliõppele, vaimsest kasvamisest ja osaduse kaudu oma usuelu tugevdamisest.

Kokku hakatakse saama kord kuus,  reedel-laupäeval jaanuarist kuni novembrini EELK Põltsamaa Nigulistekoguduse kiriklas. Juunis ja juulis peetakse suvevaheaega. Üheksal kogunemiskorral kuulatakse loenguid, osaletakse rühmatöödes, vestlusringides ning ühises palveosaduses. Läbi koduste ülesannete luuakse võimalus vaimu virgutamiseks ka kursustevahelisel ajal.

Miks on seda kursust vaja?

Kuigi enamus kogudusi korraldavad regulaarselt nii leeritunde kui ka piiblitunde, on sellest siiski ilmselgelt vähe, et rahuldada teadmishimu Piibli sügavama ja süstemaatilisema uurimise järele. Piiblikursus peaks andma baasteadmised ja oskused iseseisvaks tööks piiblitekstide analüüsimisel, uute küsimuste ja vastuste otsimisel ja leidmisel.

Kursuse läbinud koguduse liikmetel on võimalik oma teadmisi ja oskusi rakendada koguduse iganädalases töös – koordineerides väikegruppide tööd, juhendades pühapäevakooli, viies läbi hingehoidlikke vestlusi, palvetunde vms. Sageli on staažikatel koguduseliikmetel piisavalt tahet koguduse töös aktiivseks kaasalöömiseks aga puudu võib jääda enesekindlusest – kas ma olen piisavalt pädev? Kas ma saan ikka hakkama? Just see puuduv enesekindlus võiks tugevneda uute teadmistega, vestlusringide ja aruteludega ning „omasugustega” osaduses olemisega.

Kursuse maksumus kokku (9 kuud) on 315 eurot. Osavõtumaksu võib maksta ka ühe kuu kaupa (a’35 eurot).

Kursusele registreerimiseks tuleb ühendust võtta projektijuhi Kalle Kõivuga, e-post kalle@valgemaja.ee, tel: 50 123 25.

Registreerimine kestab kuni 18. jaanuarini, 2018. Kel jaanuari kuupäevad juba broneeritud, saab kursusega liituda ka alates veebruarikuust.

Loe rohkem: koolituse tutvustus, pdf 

Täiskasvanute piiblikursus alustab jaanuaris

EELK Täiskasvanute Piiblikursuse III lennu lõpetajaid oli tänavu novembris 23. Uus kursus on algamas: esimene kokkusaamine Põltsamaal on plaanis 19.–20.01. Endiselt kogunetakse üheksal korral: kord kuus jaanuarist maini ja augustist novembrini. Algus on reedeti 19:00 ja lõpetamine laupäeval 16:00.

Lisainfo ja registreerimine: kalle@valgemaja.ee või tel 50 123 25

Kursuse koordinaator Kalle Kõiv, mille poolest kujunes tänavune kursus eriliseks?

Kõik kolm kursust on olnud omamoodi erilised. III lend oli suurim, ka kohalkäijate protsent oli kõrgeim. Kokku oli osalejaid 12 kogudusest. Suurema seltskonnaga olid esindatud EELK Rakvere (5), Juuru (4) ja Saaremaalt Püha ning Karja kogudused (4).

Esmakordselt oli meie seas kaks osalejat teisest konfessioonist – mõlemad Eesti Kristlikust Nelipühi Kirikust, Tartu ja Viljandi kogudustest.

Nagu eelnevatel kordadel, oli tänavugi inimesi eri vanuses ja mitmesugustelt elualadelt: ettevõtjaid, põllumehi, mesinikke, õpetajaid, tõlkijaid jne. Vaatamata sellele moodustavad nad alati ühtse osaduse, kus üksteise eest hoolt kantakse.

Õpetasid tänavu Vallo Ehasalu, Eenok Haamer, Arne Hiob, Reijo Huuskonen (Soome Piiblikool), Tauno Kibur, Jaan Lahe, Urmas Nõmmik, Peeter Paenurm, Marko Tiitus, Helene ja Joona Toivanen.

Eriliselt rahul oleme sellega, et kolm tänavust kursuslast astusid sel sügisel EELK Usuteaduse Instituuti. Kokku õpib seal juba kuus meie kursuse lõpetanut!

Kursusel misjoniteemat tutvustanud Helene Toivanen, milline oli lõpetajate tagasiside aasta jooksul toimunule?

Peamisena jäi ehk kõlama tänulikkus: tänu koosoldud aja, inimeste, vestluste, hea õpetuse ja vastastikuse jagamise eest. Üksteist ehk gruppi hinnati väga kõrgelt. Keegi mainis, et kohe algusest oli tunda kokkukuuluvust ja teistega arvestamist. Osalejad olid olnud toredad, väärikad inimesed, kellega oli au koos olla.

Iga ühine nädalavahetus algas jagamise ringiga, mida kiitvalt esile toodi. Sai vaadata enesesse ja päriselt küsida, et kuidas mul läheb. Sel aastal oli ka aeg küsida endalt, et mis on Jumala tahtmine minu elus.

Üks inimene märkis, kuidas tema väärtushinnangud on aastaga muutunud. Ta oli hakanud ütlema ja tegema ootamatuid asju ja muutnud varasemat harjumuspärast käitumist. Teised muhelesid koos kõnelejaga – ju siis saadi aru, mida ta silmas pidas.

Veel tunnustati head õpetust ja häid kõnelejaid. Piiblist arusaamine oli kasvanud, tekkis igatsus rohkem teada ja teksti mõistmises sügavamale minna.

Nii mõnigi oli teinud Piibli kohta suuri avastusi. Näiteks oli üks naine kogu elu mõtelnud, et Jeesus polnud mingi ajalooline isik, vaid lihtsalt tore, müütiline tegelane. Alles piiblikoolis julges ta järele pärida ja selgus “pommuudis”, et Jeesus on tegelikult elanud! Naine mainis, et ta ongi leidnud siin julguse küsida, kuigi arvab sageli, et ta küsimused on lapsikud. Kaaslased kiitsid teda seepeale, sest tänu tema pärimistele said ka neile paljud asjad selgemaks!

Lugu ilmus ajakirja Meie Misjon talvenumbris 2017

Noored piibli- ja misjonikursusest

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursuse noored on pidanud blogi oma õppetööst Põltsamaal. Ajakiri Meie Misjon tegi suvenumbris valiku kursuslaste sissekannetest, mida pakume lugeda ka siin:

Piiblikoolis on iga kord tore. Mida muud ka oodata, kui sinust hoolitakse, toetatakse ja sinusse panustatakse. Kui Jumal on teretulnud, siis juhtuvad imed – katkised elud muutuvad ning saavad kuldseks ja uueks.

*

Õhtul tegi meie rühm palvust. Häid ideid hakkas arutelu käigus järk-järgult tulema ja lasime kõik käiku: vaimuliku mõtte lugemine, laulud, kaks tunnistust koos kirjakohtadega ja lõpuks vaikne palveaeg omaette ning üheskoos Meie Isa palve lugemine.

*

Üks lahedamaid mänge oli külmunud särgi lahti harutamine. Olime rühmas kolmekesi ja see kokku hoidmine ning ühine pingutamine oli väga kihvt. Lõpuks saime särgi lahti ja keegi pidi selle selga panema.

*

Enne jõule saime ülesandeks märgata teisi ja elu meie ümber. Kui keegi tundub võõras, siis peale kontakti näed teda uue pilguga! Märgata tuleb ka siis, kui kõik ei ole hästi, kutsume seda hoolimiseks.

*

Urmas Viilma rääkis juhtimisest elus. Palju näiteid tuli liiklusest kui inimeste loodud süsteemist, sest Piibel kõneleb igapäevaelus. Hr Viilma arvas, et kristlane tuleb olla 24h, sest too ei ole rüü, mida varna panna. Ega ole piisav vabandus seegi, et ka kristlane on ikkagi inimene.

*

Vaatlesime grupi erinevaid vorme: bussireisijad, klassiõpilased, järjekorrad, laulukoorid jpm. Tuli välja, et grupist teeb grupi ühine eesmärk, kuuluvus ja omavaheline suhtlus. Gruppides on tegude tasand (teostus, tulemus) ja tunnete tasand (suhtlus, turvalisus).

*

Kodutöö oli kontemplatiivne (mõtisklev, kaemuslik) palve. Ühte kirjakohta soovitati lugeda 3×45 min. Väljakutse tundus raske, kuna endas rahu leidmiseks pidi paljude uitmõtete vastu võitlema. Tihtipeale on tihedas infomüras just seda mõtterahu raske saavutada. Pikapeale see õnnestus ja mõtted maandusid piiblikoha ümber.

*

Eurooplased ei leia usust sisu ja peavad seda igavaks kombeks, aga Lõunas kasvab kirik jõudsalt. Seega on oluline, et usk inimeste südametes oleks elav! Usuelu on ju väga põnev ja pakub rohkelt väljakutseid, eesmärgistatud elu ja võimaluse näha imesid.

 

Blogist saab lugeda rohkem, vaata siit.

Uusi kursuslasi oodatakse Põltsamaal juba 15. septembril. Anna endast teada kursuse koordinaator Titta Hämäläinenile titta.hamalainen@eelk.ee ja vaata ka pdf-i!

Noored on oodatud piibli- ja misjonikursusele

18–30-aastastele mõeldud kursuse viies lend alustab õppetööd 18. septembril 2015.

Kursus koosneb üheksast nädalavahetusest Põltsamaa koguduse pastoraadis, iseseisvast kodutööst ning praktikast kevadhooajal soovitavalt iga kursuslase kodukoguduses. Kursusel süvendame leerikoolis õpitud teadmisi ning käsitleme ka praktilist nagu diakooniat, misjonit, hingehoidu. Õpime viima läbi palvusi ning saame teadmisi jutlustamisest.

Titta Hämäläinen

Titta Hämäläinen

Nädalavahetuste sujumise eest vastutavad Kristiina Seppel, Helina Voogne, Teet Kaur ja Titta Hämäläinen; lektoriteks on tunnustatud teoloogid, pastorid ja evangelistid nii Eestist kui ka välismaalt.
Kursuse maksumus on 10 € nädalavahetus ehk õppeaastas kokku 90, LNÜ liikmetele 80 €.

Kandideerimiseks tuleb saata enda lühitutvustus (kes sa oled, millega tegeled, milline on su suhe oma kogudusega ja miks soovid osaleda kursusel) aadressile titta.hamalainen@eelk.ee või EELK LNÜ, Kiriku plats 3, 10130 Tallinn ning koguduse õpetaja soovitus kursusel osalemiseks (vabas vormis) samale aadressile hiljemalt 7. augustil.

Info: titta.hamalainen@eelk.ee või tel +372 534 24 277.
Rohkem infot eelmiste lendude ja kursuse õppetöö kohta leiab internetist aadressilt plussmeedia.ee ning facebook.com/eelkpmk

Pildil piibli- ja misjonikursuse 4. lennu lõpetajad 2015. aasta kevadel.