Tag Archives: täiskasvanute piiblikursus

EELK täiskasvanute piiblikooli uue kursuse algus

Kokku saadakse Põltsamaal kord kuus R ja L jaanuarist maini ja augustist novembrini.

Kuulatakse 54 akadeemilist loengut peamiselt EELK Usuteaduse Instituudi ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõududelt. Teemade hulka kuuluvad: ristiusk Maarjamaal; religiooni mõiste ja areng; UT ja VT kaanoni kujunemine; Piibli Jumal – kes Ta on; Jeesus – inimene ja Jumal; kiriku õpetus ja erinevad konfessioonid; müstika ja müstikud; misjon; jumalateenistuslik kord ja kirikukalender.

Tähtis roll on ühisel osadusel, murede ja rõõmude jagamisel, piibliteksti üle arutlemisel. Augustis käiakse ka väljasõidul vaatamisväärsusi külastamas.

Registreerimine: tel 5624 6717 või e-mailil: markus.haamer@eelk.ee (Markus Haamer)

EELK täiskasvanute piiblikursus ootab taas õppijaid

EELK täiskasvanute piiblikursusel Põltsamaa pastoraadis saadakse kokku aastas üheksal korral, reeglina kuu viimasel reedel-laupäeval (jaanuar- mai; august-november).

Alustame reede õhtul ja lõpetame laupäeva pärastlõunal, iga kord on kuus akadeemilist tundi loenguid. Reede õhtul on piiblitund. Aastas on kavas läbi võtta järgmised teemad:

religiooni mõiste ja arengusuunad, Piibel, Piibliraamatu kujunemine ja jaotus, Kolmainus Jumal ja mida Piibel ütleb Jumala kohta, ajalooline Jeesus ja Jeesuse õpetus, algkristlus, kiriku õpetus, kiriku ajalugu, konfessioonid, jumalateenistuse kord, kirikukalender, usuelu (vaimulik eluviis).

Läbiviijateks palume vastavate teemade kompetentsemad lektorid nagu Arne Hiob, Vallo Ehasalu, Urmas Nõmmik, Eenok Haamer, Peeter Paenurm, Kaido Soom, Jaan Lahe jne.

Kursuse maksumus kokku (9 kuud) on 315 eurot. Osavõtumaksu võib maksta ühe kuu kaupa (a’35 eurot).

Uus kursus alustab 25.-26. jaanuaril 2019.

Registreerimine kestab 21. jaanuarini telefonil 5624 6717 või e-mailil: markus.haamer@eelk.ee (Markus Haamer). Samas vastused lisaküsimustele.

Esimese poolaasta kava:

  • 25-26.01 – Minu ülesanne ristiinimesena Jumala loodud maailmas. 
  • 15-16.02 – Religiooni mõiste ja arengusuunad.
  • 29-30.03 – Piibel. Piibliraamatu kujunemine, jaotus.
  • 26-27.04 – Kolmainus Jumal. Mida Piibel ütleb Jumala kohta?
  • 24-25.05 – Ajalooline Jeesuse. Jeesuse õpetus. Algkristlus. 

Korraldavad EELK Misjonikeskus, EELK UI ja TÜ usuteaduskond, EELK Põltsamaa kogudus.

*

Kursuse on seni lõpetanud neli lendu, ühtekokku 80 õpilast. Mida andis kursus 2018. aasta osalejatele, sellest kursuslaste endi suu läbi:

Mari Põld (Juuru Mihkli): „Kursus avardas minu teadmisi ja arusaamisi mitmetest usundeid ja usku puudutavates küsimustes. Huvitavad olid omavahelised arutelud.“

Margit Teller: „Andis mahukaid teadmisi ja oskusi aktiivse kristlasena elamiseks, kasvavat indu Sõna uurimisel, kaaskristlaste armastavat tuge. Oma teemat sügavalt tundvatelt lektoritelt sai vastuseid oma kõhklustele ning küsimustele. Isikliku usuelu analüüsi ja peegeldamise võimalus.“

Anu Seppa (Tartu Pauluse): „Kursus oli julgustav ja vajalik  oma usuelu toetamiseks ja Piibli teemadega tegelemiseks. Andis uusi teadmisi erinevatest usu valdkondadest ja lähenemistest!“

Milvi Roots (Põltsamaa Niguliste): „Kursus oli väga huvitav. Andis uusi teadmisi. Sain juurde esinemisjulgust ja enese väljendamisoskust. Tutvusin väga armsate inimestega, kes on minuga „ühel lainel“. Äratas huvi Piiblit edasi uurima!“

Kaja Jalukse-Järvik (Juuru Mihkli): „Kõik ületas minu ootused – imelised päevad ja tunnid! Imelised kursusekaaslased ja imelised korraldajad. Täielik usus kasvamine koos loengu pidajate ja kursuslastega.“

Karis Kask (EEKBL Laitse kogudus): „Kursus andis mõistmise, kui oluline on aega veeta teiste kristlastega. Ühtne osadus andis tuge, jõudu ja teadmisi. Kõik lektorid rääkisid ka väga palju isiklikke kogemusi koos Jumalaga ja teinekord kõnetab just see kõige rohkem. Tekkis tugev perekonna tunne, mida me selles kiires maailmas väga vajame.“

Anne Uusväli (Põltsamaa Niguliste): „Kursus süvendas minu teadmisi ristiusust, andis uusi teadmisi Piiblist ja oskusi Piibli lugemiseks. Soovitan seda kursust, kuna kursuse toredad juhendajad Kalle ja Markus suudavad liita kursusel osalejad sõbralikuks ja musikaalseks grupiks. Huvitavad loengud sobivad ka mitteusklikele.

Kristi Jalukse (Juuru Mihkli): „Need reede õhtud ja laupäevad olid SÜNDMUSED, mis kosutasid hinge ja vaimu. Ma olen saanud uusi teadmisi, mis on mind tõesti valgustanud ning toonud kaasa muutusi minu ellu. Igaüks, keda kuulasin, täitis minu teadmistes suure lünga! Kõik oli suurepärane!“

Helgi Koho (Põltsamaa Niguliste): „Olen ikka oodanud neid nädalalõppe, millal olid kursused ja kahju oli nendest kordadest, kui osaleda ei õnnestunud. Soovitan seda kursust  ka teistele, selle mõnusa, sõbraliku ja erilise seltskonna pärast, kus kallistatakse üksteist, mida paljudes seltskondades ei tehta. Lektorid olid kõik meeldivad ja tasemel!“

Natalia Žurakovskaja (Juuru Mihkli): „Kursus andis kristlusest avara ülevaate, vastas paljudele küsimustele, pani mõtlema ja mõtisklema. Andis väga palju hinnalist informatsiooni. Jään ootama vilistlastele korraldatavaid loenguid!

Kokku (4 aasta jooksul) on Põltsamaa Piiblikursuse lõpetanud 80 inimest. Eranditult kõik on kinnitanud, et sedalaadi kursust on Eestimaal vaja! Seepärast pöördumegi taas kõigi lugejate poole, kutsudes teid osalema Põltsamaa Piiblikursuse V lennu töös.

 

Peatse kohtumiseni!

Tere tulemast piibliõppeks Põltsamaale!

Alates 19.-20. jaanuarist alustab EELK Täiskasvanute Piiblikursus oma neljandat hooaega. Osalema on oodatud piiblihuvilised alates 26. eluaastast, kes on huvitatud süsteemsest lähenemisest piibliõppele, vaimsest kasvamisest ja osaduse kaudu oma usuelu tugevdamisest.

Kokku hakatakse saama kord kuus,  reedel-laupäeval jaanuarist kuni novembrini EELK Põltsamaa Nigulistekoguduse kiriklas. Juunis ja juulis peetakse suvevaheaega. Üheksal kogunemiskorral kuulatakse loenguid, osaletakse rühmatöödes, vestlusringides ning ühises palveosaduses. Läbi koduste ülesannete luuakse võimalus vaimu virgutamiseks ka kursustevahelisel ajal.

Miks on seda kursust vaja?

Kuigi enamus kogudusi korraldavad regulaarselt nii leeritunde kui ka piiblitunde, on sellest siiski ilmselgelt vähe, et rahuldada teadmishimu Piibli sügavama ja süstemaatilisema uurimise järele. Piiblikursus peaks andma baasteadmised ja oskused iseseisvaks tööks piiblitekstide analüüsimisel, uute küsimuste ja vastuste otsimisel ja leidmisel.

Kursuse läbinud koguduse liikmetel on võimalik oma teadmisi ja oskusi rakendada koguduse iganädalases töös – koordineerides väikegruppide tööd, juhendades pühapäevakooli, viies läbi hingehoidlikke vestlusi, palvetunde vms. Sageli on staažikatel koguduseliikmetel piisavalt tahet koguduse töös aktiivseks kaasalöömiseks aga puudu võib jääda enesekindlusest – kas ma olen piisavalt pädev? Kas ma saan ikka hakkama? Just see puuduv enesekindlus võiks tugevneda uute teadmistega, vestlusringide ja aruteludega ning „omasugustega” osaduses olemisega.

Kursuse maksumus kokku (9 kuud) on 315 eurot. Osavõtumaksu võib maksta ka ühe kuu kaupa (a’35 eurot).

Kursusele registreerimiseks tuleb ühendust võtta projektijuhi Kalle Kõivuga, e-post kalle@valgemaja.ee, tel: 50 123 25.

Registreerimine kestab kuni 18. jaanuarini, 2018. Kel jaanuari kuupäevad juba broneeritud, saab kursusega liituda ka alates veebruarikuust.

Loe rohkem: koolituse tutvustus, pdf 

Täiskasvanute piiblikursus alustab jaanuaris

EELK Täiskasvanute Piiblikursuse III lennu lõpetajaid oli tänavu novembris 23. Uus kursus on algamas: esimene kokkusaamine Põltsamaal on plaanis 19.–20.01. Endiselt kogunetakse üheksal korral: kord kuus jaanuarist maini ja augustist novembrini. Algus on reedeti 19:00 ja lõpetamine laupäeval 16:00.

Lisainfo ja registreerimine: kalle@valgemaja.ee või tel 50 123 25

Kursuse koordinaator Kalle Kõiv, mille poolest kujunes tänavune kursus eriliseks?

Kõik kolm kursust on olnud omamoodi erilised. III lend oli suurim, ka kohalkäijate protsent oli kõrgeim. Kokku oli osalejaid 12 kogudusest. Suurema seltskonnaga olid esindatud EELK Rakvere (5), Juuru (4) ja Saaremaalt Püha ning Karja kogudused (4).

Esmakordselt oli meie seas kaks osalejat teisest konfessioonist – mõlemad Eesti Kristlikust Nelipühi Kirikust, Tartu ja Viljandi kogudustest.

Nagu eelnevatel kordadel, oli tänavugi inimesi eri vanuses ja mitmesugustelt elualadelt: ettevõtjaid, põllumehi, mesinikke, õpetajaid, tõlkijaid jne. Vaatamata sellele moodustavad nad alati ühtse osaduse, kus üksteise eest hoolt kantakse.

Õpetasid tänavu Vallo Ehasalu, Eenok Haamer, Arne Hiob, Reijo Huuskonen (Soome Piiblikool), Tauno Kibur, Jaan Lahe, Urmas Nõmmik, Peeter Paenurm, Marko Tiitus, Helene ja Joona Toivanen.

Eriliselt rahul oleme sellega, et kolm tänavust kursuslast astusid sel sügisel EELK Usuteaduse Instituuti. Kokku õpib seal juba kuus meie kursuse lõpetanut!

Kursusel misjoniteemat tutvustanud Helene Toivanen, milline oli lõpetajate tagasiside aasta jooksul toimunule?

Peamisena jäi ehk kõlama tänulikkus: tänu koosoldud aja, inimeste, vestluste, hea õpetuse ja vastastikuse jagamise eest. Üksteist ehk gruppi hinnati väga kõrgelt. Keegi mainis, et kohe algusest oli tunda kokkukuuluvust ja teistega arvestamist. Osalejad olid olnud toredad, väärikad inimesed, kellega oli au koos olla.

Iga ühine nädalavahetus algas jagamise ringiga, mida kiitvalt esile toodi. Sai vaadata enesesse ja päriselt küsida, et kuidas mul läheb. Sel aastal oli ka aeg küsida endalt, et mis on Jumala tahtmine minu elus.

Üks inimene märkis, kuidas tema väärtushinnangud on aastaga muutunud. Ta oli hakanud ütlema ja tegema ootamatuid asju ja muutnud varasemat harjumuspärast käitumist. Teised muhelesid koos kõnelejaga – ju siis saadi aru, mida ta silmas pidas.

Veel tunnustati head õpetust ja häid kõnelejaid. Piiblist arusaamine oli kasvanud, tekkis igatsus rohkem teada ja teksti mõistmises sügavamale minna.

Nii mõnigi oli teinud Piibli kohta suuri avastusi. Näiteks oli üks naine kogu elu mõtelnud, et Jeesus polnud mingi ajalooline isik, vaid lihtsalt tore, müütiline tegelane. Alles piiblikoolis julges ta järele pärida ja selgus “pommuudis”, et Jeesus on tegelikult elanud! Naine mainis, et ta ongi leidnud siin julguse küsida, kuigi arvab sageli, et ta küsimused on lapsikud. Kaaslased kiitsid teda seepeale, sest tänu tema pärimistele said ka neile paljud asjad selgemaks!

Lugu ilmus ajakirja Meie Misjon talvenumbris 2017

Põltsamaal käib esimest aastat piiblikursus

Põltsamaal algas 30. jaanuaril 2015 EELKs uuelaadne aastane piiblikursus täiskasvanutele, et pakkuda teadmisi Piiblist ja usuteadusest. Osaduse kaudu loodetakse tugevdada õppijate usuelu ning selle kaudu ka kogudusi, kes oma liikmeid kursusele on läkitanud.

Kohtutakse iga kuu (v.a suvel) viimasel reedel ja laupäeval. Tunnistused saadakse novembris. Kursust korraldab EELK Misjonikeskus, kes sai selleks julgust juba mitu aastat kestvast ligikaudu sarnast õppest 18–30 aastastele noortele.

Lektoriteks on Põltsamaa kiriklas Jaan Lahe, Randar Tasmuth, Vallo Ehasalu, Markus Haamer ning Reijo Huuskonen ja Mika Pouke Soome Piibliinstituudist. Lisaks loengutele ja seminaridele on kavas vestlusringid, palvused, armulauaga jumalateenistus, koduste tööde ja praktika arutelu.

Kursuse eestvedaja õpetaja Kalle Kõiv võtab kokku: „On omavahelist osadust, põnevaid teemasid, isikliku elu jagamist, akadeemilist materjali – kõike! Eesmärk on mõtestada kristliku teenimise viise endast lähtuvalt: mida saan mina siit saadud pagasiga edasi teha?”

Osavõtjaid on tänavu 25, kes on tulnud 14 kogudusest. Üks osavõtukord maksab 30 eurot, mida saavad aidata kogudused tasuda, sest investeering hea ettevalmistusega töötegijasse tasub end ära!

Piiblikursus Põltsamaal