Tag

Noortebändid kogudustes

Tero Ruotsala aitab kogudustes alustada noorte muusikaansambleid. Tero, mis on noortebänditöö eesmärk? Julgustada noori oma andeid kasutama. Pakume võimalust mängida ansamblis, et noored võiksid tunda sellest rõõmu ja võib-olla täituks nii mõnegi unistus! Kogudusele soovime anda ühe uue võimaluse noorsoo- ja muusikatöö arendamiseks. Loodame, et bänditöö kaudu võiksid kogudused kaasata uusi noori, anda andekaile võimalus