Tag

Sellest, mis on

Helene ja Joona Toivanen rõõmustavad Myanmaris, et on saanud viisadele pikendust. Ka tööplaanid on viiruseohust hoolimata selginemas: „Luterliku teoloogia instituudi uus õppeaasta algab juunis, ning kuigi tulevik on ebaselge ja pigem tume, valmistume siiski uue õppeaasta alustamiseks. Helene kohendab õppekava ning teeb tunniplaani, Joona valmistab ette luteliku teoloogia loengumaterjale nii instituudis kui ka koguduse vabatahtlike

Misjon eri kontekstides

Tähelepanuväärne, et Luterlik Maailmaliidu juba 2004. aastal välja antud põhjalik dokument „Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine” sai veebiajakirja K&T vahendusel eestikeelsena kättesaadavaks ajal, mil viirusepuhangust mõjutatud maailm me ümber järsku uperpalle teeb. Alles pool aastat tagasi läkitas EELK üle hulga aja jälle misjonärid välismaale: Helene ja Joona Toivanen on asunud juhtima Myanmari luterliku kiriku teoloogiainstituuti.