In Koolitamine

Tähendus Sõnade Taga õhtu – Püha Vaim ja Palve – 14.dets

EELK Misjonikeskus kutsub Sind

esmaspäeval, 14.detsembril kell 18.30 Nõmme Rahu kogudusemajja (Võsu 5)

“Tähendus Sõnade Taga” eriõhtule.

Püha Vaim ja Palve

Õpetajad Jukka ja Kirsi Jämsén Soomest räägivad Püha Vaimu tööst ja juhivad meid palveosaduses.

Kaetud on ka kohvilaud.

 

Soome luterliku kiriku Lapua piiskopkonna misjoni- ja rahvusvahelise töö sekretär Jukka Jämsén on palju uurinud Püha Vaimu temaatikat, sh luterlikku käsitlust Püha Vaimu andidest.
Ta on olnud lektor EELK noorte piibli- ja misjonikursusel, mille korraldajad tunnistavad:

Olen osalenud kuuel Jämseni piibliõppeseminaril Eestis. See on olnud väga vabastav ja ülesehitav! Ma pole kohanud luterlikus kirikus kuigi palju neid, kes räägiksid loomulikult ja krambivabalt sellest, mida Püha Vaim võib ka täna konkreetselt iga kristlase elus teha. Jukka lähenemisviis tundub hea ja turvaline, sest Püha Vaim ongi ju kõige turvalisem isik üldse, kelle poole pöörduda – Lohutaja Vaim, kelle Jeesus ise meile jättis. Luteri ja anglikaani kirikute sisene äratusliikumine New Wine, mille raames õpetus on toimunud, kasutabki sloganit „Loomulikult üleloomulik“. 

Olen avastanud tohutult palju asju, milleks Jumal mind iga päev kutsub, kui õpin Tema häält kuulama. Olen näinud, et vaimuande kasutades saavad julgustatud nii anni kasutaja kui ka see, kelle heaks neid kasutatakse. Üle kõige saab austatud aga Jumala nimi!

-Kristiina Seppel

 

 

Jukka Jämsén on kirikuõpetaja, kelle jaoks on oluline kuulamine. Et palve on südame kõne Jumalaga, sai talle endale selgeks juba leerikoolis.

”Kõnelemine hõlmab endas nii rääkimist kui ka kuulamist,” selgitab Jukka. ”Tihti tundub, et meie arusaam palvetamisest on ainult rääkimine ilma kuulamiseta, ning kui keegi väidab, et kuuleb Jumala häält, peetakse seda veidi kahtlaseks. Siiski on Piibli üks põhiteemasid see, et Jumal räägib meile, inimestele! Tuleb lihtsalt kuulata.”

Jeesus palvetas palju. Evangeeliumidest on näha, et palve polnud Tema jaoks mitte ainult rääkimine. Ka tõotas Ta väga selgelt, et Tema järgijad saavad Püha Vaimu, kes neid õpetab, julgustab ja juhatab.

Jumala hääle kuulamist on võimalik harjutada väga lihtsalt – mida oleme koos Jukkaga noorte piiblikursusel ka teinud. Koos palvetamine ja Püha Vaimu andide palumine on tasakaaluka koguduseelu oluline osa. Ühise palve läbi on võimalik julgustada teisi ja saada ka ise julgustatud.

-Titta Hämäläinen