In Kuulutamine

Talvine Meie Misjon ajakiri

Jõulude eel ilmunud värske misjoniajakirja number toob lugejani väljavõtteid misjonikonverentsil “Sees või väljas” kuuldust, samuti kokkuvõtte juhtimiskonverentsi GLS ühest sõnavõtust. Uudiseid kirjutavad misjonärid Liliann Keskinen ning abielupaar Toivanenid. Koostööle kutsub 10-aastane TV7 ning vaimuliku sõnaga varustavad lugejat Kaido Soom ning Margus Pootsmaa. Juhataja Leevi Reinaru tänab kõiki kaastöölisi ja toetajaid mööduva ühise misjoniaasta eest ning soovib õnnistust järgnevaks.

Lugeda saab ajakirja ka siit pdf vormis.

Tags Clouds