In Kuulutamine,Toetamine

Täpsustus koostöö Soome partneriga

Jaanuari lõpus 2019 sõlmisid EELK Misjonikeskus ja Esikoiset RY Soomest koostöölepingu, mis täpsustab Soome jutlustajate tegevust Eestis.

Esikoiset RY on lestadiuslik äratusliikumine, mis tunnistab Piiblile tuginevat kristlikku usku, nagu see on sõnastatud kolmes vanakiriku usutunnistuses ja luterlikes usutunnistuskirjades.

Lestadiuslastest jutlustajad on külastanud Eesti kogudusi juba alates 1991. aastast. Peamiselt on käidud mõnepäevastel kuulutusreisidel Narvas, Rakveres, Pärnus, Võrus ja Saaremaal. Tänavu plaanitakse osalemist koguduste töös lisaks Tartus ja Vastseliinas. Lisaks Eestile ollakse aktiivselt abiks veel Venemaal Ingeri kiriku kogudustes.

Eestis järgivad Esikoiset RY töötegijad EELK kirikuseadust ning arvestavad kohalike koguduste vajadustega. Koostöö plaanimine, hindamine ja arendamine toimub ühiselt. Peamiselt osalevad soomlased jumalateenistuste läbiviimisel, palvekoosolekute korraldamistel, kodukülastustel, laste- ja noortetöös, diakoonia- ja õpetustöös.

EELK Misjonikeskusel on Soomes lisaks eelnimetatule veel üle kümne koostööpartneri.