In Koolitamine

Titta Hämäläinen noorte piiblikursusest

Suvise Meie Misjon ajakirja jaoks sai EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursuse koordinaator Titta Hämäläiselt (pildil) küsitud muljeid viimase, mais lõpetanud 6. lennu kohta. Jagame vastuseid siingi:

Kursuse koordinaator Titta Hämäläinen, mis sind tänavuste lõpetajate tagasisides üllatas?

Tagasisides oli palju punkte, mis rabasid mind sügavamõttelisusega. Näiteks: „Olen õppinud, et Piiblit lugedes on vaja läbi selle otsida Jeesust.” „Mina, just mina, olen Jumala jaoks  prioriteet nr. 1! Nõnda on Jumala jaoks justkui iga inimene ainuke, keda Ta nii armsaks peab!” „Kristus on meid vabastanud ja ärgem siis pangem end uuesti orjaikkesse.” „Kristlastena juhime ise paljusid asju, kuid peame alati laskma ennast juhtida.” „Kasvasin palju just nendel aegadel, kui olin kursusest eemal, näiteks läbi kontemplatiivse palve.”

Mis on kordunud tagasisides igal aastal?

Teeb suurt rõõmu, et ikka kordub järgmine: Olen saanud Jumalaga lähedasemaks. Tean rohkem enda iseloomu kohta; oskan rohkem vaimulikel teemadel kaasa rääkida ja analüüsida. Olen saanud rohkem enesekindlust. Olen kohtunud väga toredate inimestega ja leidnud sõpru. Kõige tähtsamaks pean head eeskuju Piibli uurimisel. Olen õppinud rohkem tundma Piiblit ja usaldama Jumalat. Olen saanud palju julgustust, indu, oskusi ja tutvusi. Ma poleks kirikus tööd alustanud, kui poleks olnud praktikat.

Milliseid praktikaid kursuslased tänavu valisid?

Valik oli mitmekesine: noorteõhtute korraldamine, kodugruppide loomine ja juhtimine, õpetamine pühapäevakoolis, filmiõhtute korraldamine, palvuste läbiviimine, koguduse talgupäeva korraldamine, hingehoid ja rühma juhtimine diakooniahaiglas, noortelaagri korraldamine, koguduse noorteansambli proovide juhendamine.

NB! Uus kursus 2017/2018 on algamas, seekord saadakse Põltsamaal kokku järgmistel kuupäevadel: 15. – 17.9., 13. – 15.10., 10. – 12.11., 15. – 17.12., 12. – 14.1., 9. – 11.2., 16. – 18.3., 20. – 22.4. Ja 18. – 20.5., mil saadakse ka tunnistused.