In Kuulutamine

Ülevaade konverentsist “Kogudus, osadus, osaduslik kogukond”

EELK Saarte praost Anti Toplaan avaldas oma Facebooki lehel ülevaatliku kokkuvõtte Missio Läänemaa konverentsist 21.08.2021, mida on rõõm pakkuda ka siin:

Eesti taasiseseisvumise päeva järgselt kogunesid Haapsalus Eesti erinevate kirikupiirkondade saadikud misjonikonverentsile, arutlemaks ühiselt teemal KOGUDUS, OSADUS, OSADUSLIK KOGUKOND. Ettevõtmine toimus osana nädalapikkusest Läänemaa Missiost “Rõõm vabadusest”, millega tähistati esimese sarnase sündmuse toimumist 30 aasta eest. Toimunud konverentsi eesmärgiks on koguduse elu uuenemine.

Laupäeva lõunaks oli Haapsalu tellingutes torniga Jaani kiriku hoov muutunud üle maa kohale tulnute autode suureks parklaks ja kiriku ees lookles sissepääsemiseks mõõdukas järjekord. Kokkutulnud tervitasid Lääne praost Kaido Saak, peapiiskop Urmas Viilma ja vastselt Luterliku Maailmaliidu peasekretäriks valitud õp. Anne Burghardt

 

Konverentsi ettekannete osas rääkis Liina Kilemit kristliku kuulutuse väljakutsetest oma religioonisotsioloogiliste uuringute valguses. Ta tõi muuhulgas välja kolm peamist kogudustega liitumise põhjust: soov oma kogemusi ja maailmas toimuvat usu abil mõtestada, kogeda osadust ja teiste inimeste häid eeskujusid ning otsida leida vastust küsimusele- miks minuga on midagi juhtunud ja kuidas edasi? Lae alla slaidiesitlus: Misjonitöö väljakutsed religioonisotsioloogiliste uuringute valguses

UI õppejõud Randar Tasmuth rääkis sisukalt teemal karjane, jünger ja eestvedaja. Sellest ettekandest võiks muuhulgas välja tõsta mõtet, et karjane ei ole karja omanik, vaid selle hoidja ja juhtija. Karjase, aga ka jüngri puhul tähendab see pidavat õppimist. Enese salgamine tähendab samaaegselt nii alandlikkust Jumala ees kui tema lapsele kohast väärikust. Karjasel peab olema eesmärk, ta ise saab olla eeskuju, eesmineja ja eestvedaja. Lae alla slaidiesitlus: Karjane, jünger, eestvedaja

Ingmar Kurg rääkis oma ettekandes misjonist kui kohtumisest ja ühisest teekonnast. Küsides: kus viibivad hetkel 160 000 inimest, kes peavad Eestis end luterlasteks, aga kirikus ei käi, tuletades ta meede piiskop Einar Soone mõtet: “Me suutsime inimesed sakramentaliseerida, aga nüüd tuleb neid evangeliseerida.” Ettekanne keskendus küsimusele, miks ja kuidas tuua koguduse osadusse tagasi need, kes on jäänud sellest välja. Vastates osaliselt enda seatud küsimusele, arvas ettekanda, et inimesed tulevad sinna, kus naid leiavad osadust Jumala ja inimestega. Ettekanne lõppes üleskutsega: Tehkem neile ruumi! Lae alla slaidiesitlus: Misjon on kohtumine

Robert Bunder jagas kohaletulnutele, kuidas EELK koguduste vaimulikud mõtestavad misjonitööd oma kogudustes sõnaliste koguduste aasta ülevaadetes. Ta pidas oluliseks misjoniteema uurimise edendamist Tartu Ülikoolis, milleks loodab anda oma panust. Tema sõnul  esineb misjon peamiselt kahel suunal: horisontaalse ja vertikaalsena. Esimene neist keskendub evangeeliumi vahendamisele ja tõlkimisele kaasaja inimestele ning teine inimeste praktilist toetamist hoolekande ja muu armastuse käsust lähtuvaga igapäevases elus. Lae alla slaidiesitlus: Reaalne misjon kogudustes ja selle muutumine 15 aastaga

Katrin-Helena Melder ja Annely Neame tutvustasid uut valmivat misjonistrateegiat ja peatselt avanevat sellesisulist veebikeskkonda, kuhu on koondatud kogu seni peetud arutelud ja ühised seisukohad.

Külaliste tähelepanu köitsid mitmed koguduseinimestega seotud, videoteks talletatud lood. Töötubades jagati omavahel kogemusi kuuel erineval teemal, millest tegid kokkuvõtted Küllike Valk (Kirik ja kohalik kogukond), Liisa Rossi (Väikerühmatöö luterlikes kogudustes), Regina Hansen (Kirik uue meedia ajastul), Vallo Ehasalu (Koguduse ilmikliikmete kaasamise ja aktiveerimise võimalused ja piirangud), Siimon Haamer (Koguduseliikme vaimuliku kasvu ja arengu toetamine, vaimulik juhendamine) ja Triin Salmu (Koguduste tulevik. Lapsed ja noored).

 

Konverentsi lõpus tutvustasid ajakohaseid väljaandeid, nagu misjoniajaloo raamat „Usalduse viljad” ja ajakirja „Hõimurahvaste Aeg” juubelinumber, Leevi Reinaru, Piret Riim ja Mart Rannut. Tänusõnad ütles misjoniassessor Katrin-Helena Melder. Lõppsõna ja palve pidas Piiskop Tiit Salumäe, kes meenutas, et kui 30 aastat tagasi Haapsalus peetud misjonikonverentsil käidi välja idee misjonikeskuse loomiseks, siis täna on võimalik juba näha selle töö vilju.

Kokkuvõtvalt võib nõustuda korraldajate eesmärgiga:  vajame kirikuelu ärgitamist ja uuenemist, et praeguses ühiskonnaelus mitte nišši vajuda. Oma kogemustest rääkimine ja ühine arutelu aitavad paremini näha visiooni ja sõnastada prioriteete.

Anti Toplaan

Pildistas: Illimar Toomet; fotokollaažid: Piret Riim

Loe konverentsi rühmatööde kohta