In Toetamine

Vabatahtlikud on oodatud

Misjonikeskusel on pakkuda mitmesuguseid töid-tegemisi vabatahtlikele.

Kes on vabatahtlik?

Vabatahtlik on inimene, kes panustab millessegi oma aja, energia või oskustega, ilma et ta saaks selle eest ei rahalist ega muud materiaalset kasu.  

Mida misjonikeskuse vabatahtlik oma töö eest saab?

Misjonikeskuse pakutavad nii ühekordsed kui ka regulaarsed tööd annavad uusi teadmisi ja kogemusi eelkõige kiriku- ja misjonitöö vallas, aga ka uusi sõpru ja tuttavaid. Vaba aeg saab kasuliku, mõtestatud sisu ja tegija meeldiva enesetunde. Ta kasvab kristlasena, tema maailmapilt avardub. 

Mida eeldab misjonikeskuse vabatahtlikuna tegutsemine?

See tegutsemine eeldab ristiusu tunnistamist, head tahet, uue õppimise soovi ning arvestamist Misjonikeskuse seatud töötingimustega.

Miks need tööd on vajalikud?

Misjonikeskuse pakutavad tegevused aitavad kõik omal moel kaasa EEL Kiriku arengule. Vabatahtlike mitmekesine panus on kandev jõud kogu kirikutöös, millega panustame ühtlasi eluväärtuste hoidmisse ühiskonnas.

Milliseid vabatahtlikke Misjonikeskus vajab?

 1. Misjonikeskuse arhiivi korrastajat
 2. Misjonikeskuse ajaloo uurijad, soovitavalt koostöös kõrgkooliga 
 3. Misjonikeskuse raamatukogule veebi kaudu ligipääsu rajaja, koostöö arendaja teiste raamatukogudega 
 4. Misjonipäevade või -konverentsi korraldamises kaasa aitajad. Tänavu, 2020. aastal vajame EELK Laulupäeva misjonitelgi korraldamiseks Viljandis 3-5.juulil telgi monteerjaid, helitehnikut, toolide-laudade paigaldajaid, pärast kõige koristamist ja telgi maha võtmist jne  
 5. Küsitluse läbiviijat praostide ja kogudusejuhtide seas teemal: kuidas saaks Misjonikeskus olla koguduste igapäevatöös rohkem abiks 
 6. Õppematerjali organiseerijat mälupulkadele (TST videod, väikerühmatöö materjal jm)
 7. Nelja Tuule ristirännaku ettevalmistajat ja osalejaid
 8. Plussmeedia videotöö koordinaatorit; kirjutajaid, fotograafi
 9. Misjonikoori bändis osalejaid; koori turundajat 
 10. Koolituste läbiviijaid kogudustes
 11. Noorte evangeliseerijaid-misjonäre
 12. Ajakirjale Meie Misjon kirjutajaid
 13. Materjalide kujundajad (graafiline disan)
 14. Vabatahtliku töö koordineerijat

Vabatahtlikust tööst huvitatul palume endast teada anda aadressil: mk@eelk.ee

Tags Clouds