In Koolitamine

Väikerühm – koos on parem

Kas Sina tead, mis on väikerühm? See on koos kasvamise koht. Väikerühm võib olla piibliring, palvering, naiste- või meestering, teemade ümber koondunud aruteluring jne, mille juhiks ja kokkukutsujaks ei pea olema vaimulik, vaid mida võivad viia läbi ka koguduse ilmikliikmed. Väikerühm käib koos, et kasvada lähemale Jumalale ning lähtub Jeesuse lubadusest: ”Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.” (Mt 18:20)

Kas Sina tahaksid alustada väikerühma oma koguduses, kuid ei tea, kuidas, ning tunned, et puudu on kogemusest? EELK Misjonikeskus on korraldamas minikonverentsi kõigile neile, kes väikerühmatööst rohkem teada sooviksid ning ka ise sellega ehk alustada tahaksid.

Konverentsil tutvustatakse väikerühma piibellikke aluseid, jagatakse isiklikke kogemusi, pakutakse juhtnööre alles alustavale väikerühmale ning vaadeldakse väikerühmatöö võimalikke väljakutseid. Samuti tutvustatakse mõnesid väikerühmale sobivaid materjale.

Kus ja millal konverents toimub? Ootame Sind 26. märtsil kell 18.00–21.00 Pirita kloostrisse.

Kava:

17.30 Tervituskohv ja väike amps

18:00 Avapalvus – Katrin-Helena Melder

18:10 Väikerühma piibellikud alused – Kaido Soom

18:45 Isiklikud tunnistused väikerühmas osalemisest

19:15 Praktiline kogemus väikerühmast – piiblitund

20:00 Paus ja materjalidega tutvumise võimalus

20:15 Väikerühma ABC: kuidas väikerühma alustada ja olemasolevate materjalide tutvustus – Helene Toivanen

20:30 Väikegrupp kui Jeesuse jüngriks olemine – Aivo Prükk

20:44 Ülistus, võimalus eestpalveks

20.55 Lõppsõna ja palve – Leevi Reinaru

Et teaksime arvestada osalejate arvuga kohvilauas ja ruumi paigutusel, palume oma osalemisest teada anda 17. märtsiks e-posti aadressil mk@eelk.ee või telefonil 646 4760.

Konverents on tasuta, kulud kannab Norra Misjoniselts.

Lisaküsimused: mk@eelk.ee või helene.toivanen@eelk.ee

Loe toimunust ajalehest Eesti Kirik

Tags Clouds