Liliann Keskinen

Liliann Keskinen (EELK) läkitati misjonitööle 1999. a meie hõimurahvaste juurde Mordvasse noortetööd tegema. Koos soomlasest abikaasa Hannuga teenisid nad hiljem mitu aastat Siberis Omskis ja seejärel kuni 2017. aastani Peterburi Jaani koguduses. 2017. a sügisel asus Liliann tööle Ingeri kiriku soomekeelses infotalituses, kus jätkab 2019. a suvest kaugtööna Soomest. Liliann on seotud väljaannetega: Ingeri kiriku Facebook, Ingeri kiriku koduleht

Samuti osaleb Liliann Helsingi Piiblitõlkeinstituudi meeskonnas, kes tõlgib Vana Testamenti meie sugulaskeelde, ersamordva keelde.

Tugikogudused Eestis (EELK): Kaarli, Rapla, Haapsalu.

Lähemalt saad Lilianni tegemistest lugeda artiklitest, ajakirjast Meie Misjon ja sõbrakirjadest:

Vaata videot külaskäigust Haapsallu 20.08.2021

Lilianni tervitus misjonipühaks, 25.10.2020

Lilianni töö piiblitõlke kontrollijana

Misjonär Lilianni kaks ülesannet

Sõbrakiri 1/2020_Kevad PDF

Piibli tõlkimine ersadele – kohaliku tõlkija lugu

Liliann koos tõlketöö mentori Miriam Makkoneniga.
Liliann ja Hannu Keskinen koos ammuste kolleegidega.
Selfie koos koguduse inimestega Ingeri kirikust.
Liliann külas tugikogudusel: EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus.
Arvutiprogramm Piibli tõlkimiseks.
 
Shadow