Ucrew Noortemisjon

Ucrew Noortemisjon on Norra Misjoniseltsi (NMS) ja EELK Misjonikeskuse koostööprojekt, mille raames saadetakse igal aastal kaks eesti noort misjonipraktikale välismaale ning võetakse kaks praktikanti Eestisse EELK kogudustesse kaastöölisteks. Eesti noored on projektis osalenud aastast 2017. Misjonipraktikal on käinud 6 noort – Põhja-Inglismaal ja Lõuna-Prantsusmaal. Projektis osalevad lisaks eesti noortele ka noored Norrast, Prantsusmaalt, Brasiiliast ja Taist. Noortele antakse võimalus olla aasta jooksul kaastööliseks ühes koguduses, tehes kaasa sealses noorte- ja lastetöös, muusikatöös, koguduse igapäevaelus ja osaduses. Lisaks käiakse erinevatel kokkusaamistel, palveõhtutel ja õpitakse üheskoos Jumalat tundma!

Noorte tegemistega praktikapõllul saad jooksvalt kursis olla Facebooki lehe kaudu.

Shadow
Slider